Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.


Lời: Lm Trăng Thập Tự
Nhạc: Phạm Trung
Thể hiện" Minh Khoa

See video