Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Bảy Tuần Thánh

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

CANH THỨC VƯỢT QUA

Rm 6,3-11; Mt 28,1-10

Chủ đề : HOAN CA PHỤC SINH

v Lời dẫn :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Đêm nay Giáo Hội Canh Thức Vượt Qua, đêm mong chờ Chúa sống lại. Đêm mà toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô Phục sinh. Vì thế, Phụng vụ Đêm Vọng Phục sinh hôm nay gồm 4 phần :

- Làm phép Lửa mới và Nến Phục sinh.

- Phụng Vụ Lời Chúa.

- Phụng Vụ Thánh tẩy.

- Và sau cùng là Phụng Vụ Thánh Thể.

Cả 4 phần đều có liên hệ chặt chẽ với nhau : Lửa và nến Phục Sinh đều tượng trưng cho Đức Kitô, Đấng là Ánh Sáng nguyên thủy của Thiên Chúa đã đến trần gian để phá tan bóng đêm tội lỗi, và chiếu soi cho nhân loại con đường sự sống. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy, Thiên Chúa qua những kỳ công của Ngài đã chuẩn bị một cách lâu dài cho việc Đấng Cứu Thế đến và đem Ánh Sáng sự sống đích thực cho nhân loại. Và chính trong việc tái sinh qua Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta, cách riêng là anh chị em dự tòng, sẽ đón nhận ánh sáng đích thực và sự sống mới từ Đức Kitô Phục Sinh để trở thành con người mới, được luôn mãi hiệp thông với Người nơi bàn tiệc Thánh Thể.

Giờ đây, chúng ta cùng bước vào phần thứ nhất: làm phép Lửa mới và nến Phục sinh.

(Tiến hành ở một nơi thuận tiện, ngoài nhà thờ).

 

PHẦN THỨ NHẤT : LÀM PHÉP LỬA MỚI VÀ NẾN PHỤC SINH

- Chủ tế chào dân chúng như thường lệ [8]

- Làm phép lửa [9]

- Rước kiệu nến Phục sinh [14]

(Khi chủ tế hát “Ánh Sáng Chúa Kitô” lần thứ hai mới châm nến cho cộng đoàn từ nến Phục sinh, và lần thứ ba mới bật sáng các điện)

- Công bố Tin Mừng Phục Sinh : Khi cộng đoàn đã vào nhà thờ tương đối đông đủ, người dẫn lễ đọc :

v Lời dẫn :

Giờ đây, chúng ta cùng hân hoan tán dương Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những việc lạ lùng cho nhân loại qua Chúa Kitô. Để biểu lộ niềm hân hoan này, chúng ta cùng hướng về cây nến Phục sinh và cất lời ca tụng Chúa Kitô, Ánh Sáng vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta.

(Hát Exultet)

 

PHẦN THỨ HAI : PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

(Lưu ý: Có tất cả chín bài đọc, 7 bài Cựu ước, một bài Thánh thư, một bài Tin Mừng. Nếu vì hoàn cảnh, có thể bớt số bài đọc Cựu ước. Nhưng phải đọc ít nhất là ba bài, và không khi nào được bỏ bài trích sách Xuất Hành [21]).

(Sau khi công bố Tin Mừng Phục sinh, người dẫn lễ đọc :)

v Lời dẫn :

Sau đây, chúng ta sẽ được nghe các trình thuật về những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài từ xa xưa. Khi nghe những bài sách Thánh này, chúng ta hợp với anh chị em dự tòng trên khắp thế giới, sống giai đoạn giáo huấn cuối cùng trước khi lãnh các Bí Tích khai tâm Kitô giáo.

(Sau lời mời gọi của chủ tế, người dẫn lễ đọc :)

v Lời dẫn :

Mời cộng đoàn ngồi.

v Bài đọc thứ nhất : St. 1,1-2,2.

v Đáp ca : Tv 32,4-5,6-7,12-13,20,22.

Lời nguyện

v Bài đọc thứ hai : St. 22,1-2,9a, 10-13, 15-18.

v Đáp ca : Tv. 15, 5.8,9-10,11.

Lời nguyện

v Bài đọc thứ ba : Xh. 14,15-15,1.

v Đáp ca : Tv. Xh. 15, 1-2,3-4,5-6,17-18.

Lời nguyện

v Bài đọc thứ tư : Is. 54, 5 –14

v Đáp ca : Tv. 29,2,4,5-6,11,12a,13b

Lời nguyện

v Bài đọc thứ năm : Is. 55, 1 –11

v Đáp ca : Is. 12,2-3, 4, 5-6.

Lời nguyện

v Bài đọc thứ sáu : Br 3, 9 –15.32 . 4,4

v Đáp ca : Tv. 18,8,9,10,11.

Lời nguyện

v Bài đọc thứ bảy : Ed. 36, 16 – 28

v Đáp ca : Tv. 50,12-13,14-15, 18-19.

Lời nguyện

(Sau bài đọc cuối cùng trích trong sách Cựu ước, cùng với Thánh Vịnh và lời nguyện, thì đốt nến bàn thờ, Linh mục xướng Kinh Vinh Danh, mọi người cùng đọc (hát), trong lúc đó rung chuông theo thói quen địa phương [31]).

Kinh Vinh Danh

 

Lời nguyện nhập lễ

v Bài Thánh thư trong Thánh lễ : Rm 6, 3 –11

v Lời dẫn :

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã nhắc nhở chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, là những người đã cùng chết cho tội với Chúa Kitô, và cùng với Người sống cho Thiên Chúa trong ân sủng, hãy biết cùng chịu đóng đinh Con người cũ của chúng ta với Chúa Giêsu, để chúng ta sống cuộc sống mới trong Người.

(Dứt bài thánh thư, Linh mục long trọng xướng “Alleluia”, và mọi người cùng lập lại).

v Xướng “Alleluia”

v Hát Thánh Vịnh, và mọi người đáp “Alleluia”

(Khi đọc Tin Mừng không mang đèn nến, nhưng nếu có xông hương thì mang bình hương mà thôi [35]).

Bài Tin Mừng

Giảng :

 

PHẦN THỨ BA : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

(Sau bài giảng, khi giúp lễ đang chuẩn bị giếng Thánh tẩy, người dẫn lễ đọc :)

v Lời dẫn :

Giờ đây, với cây nến được thắp sáng từ ngọn nến Phục sinh trong tay, chúng ta long trọng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu Phép Thánh tẩy và tuyên xưng lại đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi tuyên xưng đức tin như thế, chúng ta liên kết với các anh chị em dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm trong đêm nay, để cùng với họ, chúng ta làm chứng cho mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày.

Mời cộng đoàn đứng.

v Chủ tế đọc lời nguyện làm phép nước.

v Chủ tế kêu gọi lặp lại lời tuyên hứa Phép Thánh tẩy.

v Đi rảy nước Thánh (hát : Tôi đã thấy nước....)

(Sau đó, giúp lễ cất nước đã làm phép, Chủ tế trở về đọc )

v Lời Nguyện Chung.

v Lời dẫn :

Mời Cộng đoàn ngồi.

Giờ đây, trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Phục sinh, chúng ta bước vào phần Phụng Vụ Thánh Thể.

 

PHẦN THỨ TƯ : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Linh mục tiến tới bàn thờ và bắt đầu phụng vụ thánh Thể như thương lệ [50]

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.

---------------------------

[8, 9, 14,21,31,35] SLRM 1992 tr. 263-278.