Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Như Thầy yêu thương

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

THÁNH LỄ TIỆC LY

Xh 12, 1-8. 11-14; 2: Cor 11,23-26; Ga 13,1-15

 

Chủ đề : NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG

 

 

Nghi thức trong Thánh lễ chiều nay, gồm :

 

- Nghi thức đầu lễ và Phụng vụ Lời Chúa.

- Nghi thức rửa chân.

- Phụng vụ Thánh Thể.

- Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ.

 

(Lưu ý: Nhà Tạm hoàn toàn để trống và mở cửa Nhà Tạm; trong Thánh lễ chiều nay, sẽ được truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai [1]. Sau khi kiệu mình Thánh sang bàn thờ phụ thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các Thánh Giá. Nếu còn Thánh Giá nào, phải phủ khăn [19]).

 

I. NGHI THỨC ĐẦU LỄ VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

 

1. Nghi thức đầu lễ :

 

 1. Lời dẫn :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay, còn được gọi là thánh lễ đầu tiên, vì chính trong thánh lễ này, Giáo Hội tưởng niệm việc  Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh.

 

Qua việc rửa chân cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu muốn cho các Tông Đồ và cho cả chúng ta nữa được liên kết thật sự với Người qua Bí tích Thánh Thể và Truyền chức, đó là việc hiệp thông và trở nên hy tế với Người. Hiệp thông với chính Người là Bánh Trường Sinh và là Linh Mục Thượng Phẩm đời đời. Hy tế là trở nên tấm bánh cho mọi người và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm hạ.

 

Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta thêm lòng sốt sắng với Thánh Thể và xứng đáng trở nên tấm bánh cho mọi người. Cách riêng chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những vị lãnh đạo trong Giáo Hội, cho Đức Giáo Hoàng …, cho (các) Đức Giám Mục giáo phận chúng ta, cho Cha xứ  (và Cha phó) của chúng ta được tràn đầy ơn Chúa để trung thành với sứ vụ Chúa đã trao.

 

Kính mời cộng đoàn đứng.

 

 1. Ca nhập lễ :

 

(Dấu Thánh giá và lời chào của chủ tế)

 1. Lời Chúa : “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay toàn thể Giáo Hội bắt đầu bước vào Tam Nhật Thánh, được gọi là Tam Nhật Vượt Qua và là đỉnh cao của năm phụng vụ. Thời gian cao điểm này bắt đầu bằng Thánh lễ chiều hôm nay, nhắc lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, Chức Linh mục và trao giới răn mới như trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu, trước khi Ngài giã từ trần thế.

 

Hiệp dâng Thánh lễ chiều hôm nay, chúng ta hiện tại hóa hy tế Thập giá. Ngày xưa các tông đồ đã vây quanh Chúa Giêsu bên bàn Tiệc ly. Chiều nay chúng ta cũng thế. Chúng ta hãy có cùng một tâm tình, cùng một đức tin và cùng một lòng mến như các tông đồ để dâng Thánh lễ này.

 

Trong tâm tình đó, giờ dây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

 1. Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa lập Bí tích Thánh thể để ở cùng chúng con luôn mãi cho đến tận thế. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã hiến tế mình trên thập giá để Cứu độ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết. Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Đ. Amen.

 

 1. Kinh Vinh Danh

 

(đọc hay hát Kinh Vinh Danh. Trong lúc đọc hay hát kinh này, thì rung chuông. Sau đó không rung chuông nữa cho đến Vọng Phục Sinh, trừ khi Hội Đồng Giám Mục hay Đấng Thường Quyền đã quy định thể khác [3]).

 

 1. Lời nguyện nhập lễ

 

2. Phụng vụ Lời Chúa :

 

 1. Dẫn bài đọc 1 : Xh 12,1-8. 11-14

 

Bài trích sách Xuất Hành chúng ta sắp nghe, đề cập đến chỉ thị của Thiên Chúa về bữa tiệc Vượt Qua. Trong bữa tiệc các gia đình Do Thái ăn con chiên không tỳ ố, tiêu biểu Đấng Cứu Thế tinh tuyền. Cũng như nhờ bôi máu con chiên trên khung cửa mà các con đầu lòng người Do Thái không bị giết, thì nhờ Máu Chúa Kitô đổ ra trên Thập Giá, nhân loại được cứu độ.

 

 1. Đáp ca : Tv. 115, 12-13,15-16c, 17-18.
 2. Dẫn bài đọc 2 : 1 cor 11, 23-26

 

Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã đề cập đến việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và cho biết rằng: khi chúng ta ăn Mình và uống Máu Thánh Chúa, là chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Người trở lại trần gian trong ngày tận thế.

 

 1. Câu xướng trước Tin Mừng
 1. Tin Mừng : Ga 13, 1-15
 2. Bài giảng :

 

II. NGHI THỨC RỬA CHÂN :

 

 1. Lời dẫn

 

Giờ đây là Nghi Thức Rửa Chân.

 

Cha chủ tế làm lại cử chỉ chính Chúa Giêsu đã làm nơi phòng Tiệc Ly năm xưa. Rửa chân là công việc của người đầy tớ làm cho chủ. Chúa Giêsu là Chúa, là Chủ nhưng đã nhận lấy công việc thấp hèn của một người tôi tớ. Qua cử chỉ này Chúa Giêsu đã cụ thể hóa giới răn mới là yêu thương phục vụ trong khiêm tốn. Chính Con Thiên Chúa đã hạ mình trở nên hiến tế cho nhân loại. Người để lại mẫu gương tuyệt hảo cho những ai muốn tiếp bước theo Người.

 

 1. Lời nguyện chung :

 

III. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ :

 

 1. Lời nguyện tiến lễ
 2. Lời tiền tụng
 1. Lời nguyện hiệp lễ

 

IV. KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ :

 

(Dứt lời nguyện hiệp lễ, Linh mục bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa. Khi đến bàn thờ phụ, Linh mục đặt mình Thánh Chúa lên bàn thờ, quỳ gối và xông hương, trong lúc đó hát bài "Ôi Bí Tích". Sau đó đóng cửa Nhà Tạm [17].

Sau giây phút thinh lặng thờ lạy, Linh mục trở vào phòng thánh. Đoạn đi lột khăn bàn thờ, và nếu có thể được, thì cất các Thánh Giá khỏi nhà thờ. Tốt hơn cả là phủ các Thánh Giá còn lại trong nhà thờ [18,19]).

 

 1. Lời dẫn trước khi kiệu Mình Thánh

 

(Đọc trước khi linh mục xông hương và kiệu Mình Thánh sang bàn thờ phụ. Thứ tự đoàn rước: Thánh Giá, đèn hầu, 12 tông đồ,  lễ sinh, mõ, hương-lửa, Chủ tế) :

 

Kính thưa cộng đoàn,

 

Giờ đây chúng ta cùng bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, nghi thức này nói lên việc Chúa Giêsu, trong nỗi lòng xao xuyến và buồn thảm, cùng các tông đồ từ Nhà Tiệc Ly đi sang vườn Cây Dầu để cầu nguyện và đón chờ cuộc Vượt Qua cứu độ nhân loại, theo thánh ý Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta cùng tham dự và hướng lòng về đoàn kiệu, để cùng với Chúa Giêsu đi vào giờ cầu nguyện với Ngài trước sứ vụ Thiên Chúa Cha trao phó.

 

(Khuyên giáo dân, nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng nửa đêm trở đi, không được tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nửa [21]).

 

Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN QUANG.

---------------------------

[1, 3,17, 19, 21] SLRM 1992 tr.254-262.