Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Tuần Thánh: thứ Năm, thứ Sáu và Chúa Nhật

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút Thánh Vịnh Tuần Thánh: thứ Năm, thứ Sáu và Chúa Nhật

 

1. Thứ Năm Tuần Thánh:
 

 

2. Thứ Sáu Tuầnn Thánh:

 


3. Chúa Nhật Phục Sinh: