Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bắt đầu cuộc sống mới

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Is 43, 16-21;  Pl 3, 8-11; Ga 8, 1-11

 

Chủ đề : BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

 

Lời Chúa : “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị” (Ga 8, 11).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là vị Thẩm Phán công minh, đầy yêu thương và giàu lòng thương xót đối với các tội nhân. Người không lên án hay kết tội các tội nhân nhưng muốn họ sám hối trở về, để được sống và bắt đầu cuộc sống mới :

 

Được ơn tha thứ trở về,

Bệnh nhân thay đổi thói lề trước đây.

Tội nhơ xa tránh hàng đầu,

Gia tăng bác ái yêu cầu tiếp theo.

Này ta hãy cố lắng nghe,

Lãnh ơn tha thứ kèm theo đổi đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn nhận ra mình là những tội nhân trước mặt Chúa hơn là lên án kết tội người khác; cần được Chúa yêu thương tha thứ bằng việc sám hối trở về, để sống một đời sống mới trong Chúa Kitô. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, "nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha". Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con "điều gì anh em không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta như vậy". Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là vị Thẩm Phán đầy yêu thương tha thứ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.