Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kêu gọi hối cải

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY – C

Xh 3,1-8a. 13-15; 1Cr 10,1-6. 10-12; Lc 13, 1-9

Chủ đề : KÊU GỌI HỐI CẢI

 

Lời Chúa :

 

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng bị hủy diệt như vậy” (Lc 13,3).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa kêu gọi mọi người hãy hối cải khi thời gian còn thuận tiện để được cứu sống :

 

Ăn năn hối cải tận căn,

Trở về cùng Chúa. Ngài hằng thương con.

Mô-sê hình ảnh Người Con,

Dẫn dân vượt biển vẫn còn khắc ghi.

Hôm nay Chúa mở đường đi,

Dõi theo bén gót không thì lâm nguy.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta thật lòng ăn năn trở về cùng Chúa, và : “Hãy sinh hoa kết trái xứng với lòng ăn năn thống hối”. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, "Chúa là Đấng thương xót và nhân ái". Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con ăn năn hối cải và sinh hoa kết quả bằng những việc lành phúc đức. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.