Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 06 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
22
 
 
5
 
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
23
6
 
Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
11
 
Thánh Barnaba, tông đồ
12
 
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
24
19
 
Mình Máu Thánh Chúa
25
23
 
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
24
 
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
25
 
Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Trinh Maria
26
29
 
Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ