Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 06 2020

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
23
1
 
Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
5
 
St. Boniface, GM Tử Đạo
24
11
 
Thánh Barnaba, Tông Đồ
25
19
 
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
20
 
Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Trinh Maria
26
24
 
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
27
29
 
Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ