Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 10 28 2019

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
28
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
Thánh Simon và Giuđa
 
Lễ Các Thánh
 
CÁC THÁNH NAM NỮ
 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.