Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
 
 
1
 
Lễ Các Thánh
 
CÁC THÁNH NAM NỮ
2
 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời.
45
9
 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
46
47
24
 
CHÚA KITÔ VUA
48
28
 
LỄ TẠ ƠN HOA KỲ - THANKSGIVING MASS
30
 
THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ