Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 02 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
5
 
 
 
 
2
 
Dâng Chúa Trong Đền Thánh
6
5
 
Mùng 1 Tết Kỷ Hợi
6
 
Mùng 2 Tết Kỷ Hợi
7
 
Mùng 3 Tết Kỷ Hợi
7
8
22
 
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ
9