Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2018

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
 
1
 
Các Thánh Nam Nữ
2
 
Lễ Các Linh Hồn
45
9
 
Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô
46
18
 
Cung Hiến Đền Thờ Phêrô & Phaolô
47
22
 
LỄ TẠ ƠN HOA KỲ - THANKSGIVING MASS
24
 
Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
48
30
 
THÁNH ANDRE TÔNG ĐỒ