Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 11 6 2017

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
9
 
 
 
12
 
 
Cung hiến đền thờ Latêranô
 
32 Thường niên