Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2017

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
1
 
Các Thánh
2
 
Các Linh Hồn
5
 
31 Thường niên
45
9
 
Cung hiến đền thờ Latêranô
12
 
32 Thường niên
46
19
 
33 Thường Niên
47
 
Lễ Tạ Ơn
24
 
Các Thánh Tử Đạo VN
26
 
Chúa Kitô Vua
48
30
 
Thánh Anrê Tông đồ