30 tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ bảo vệ Đức Giáo Hoàng