“Họ đã đánh cắp các bức tượng, mặc quần áo công nhân và cầm máy ảnh,” một nhân chứng đã khai