ĐGH Phanxicô nói với các nhà lãnh đạo của Mauritius: đừng hy sinh mạng sống con người cho mô hình kinh tế thần tượng