Nguyện đường Sistine: 25 năm sau khi được phục hồi ngoạn mục