Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – C

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3.1-6

Chủ đề : DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

Lời Chúa :

“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay cho chúng thấy, Thánh Gioan tiền hô đã được Thiên Chúa sai đến để kêu mời toàn dân dọn đường Chúa đến,  nhờ đó mọi người sẽ đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Gio-an cất tiếng kêu mời :

Nắn đường, lấp trũng, san đồi cho nhau.

Hận thù, ích kỉ, tự cao,

Diệt trừ tất cả nêu cao hãm mình.

Canh tân sám hối chứng minh,

Dọn đường Chúa đến, tâm tình đợi trông.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết uốn nắn lòng trí, đổi mới tâm hồn và phục vụ nhau trong tình yêu thương để đón Chúa đến. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta  hãy thành tâm sám hối.

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Gioan tiền hô đã được sai đến để hướng tâm hồn chúng con về Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến trần gian để cứu độ loài người. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa kêu mời chúng con tỉnh thức sẵn sàng trong tình thần phục vụ bác ái yêu thương. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Nguyễn Văn Quang.