Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương

Miền Bắc Mỹ Châu tham dự trực tiếp, bấm số 1-530-881-1300 access code 762007#

Mỗi tối Thứ Sáu từ 6:45 - 8:00, giờ California. Tức 9g45 - 11g00 giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác hoặc Canada xin đối chiếu với giờ tiêu chuẩn của California. 

 Nghe lại hay download các chương trình cũ bấm vào đây