Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

300 bài giảng Linh mục Trần Đình Long: CD4

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD04 - 60 bài giảng

 Download toàn bộ CD04 gồm 60 bài giảng (dạng zip)

 

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

 

Bài 181-   Download mp3

Bài 182-   Download mp3

Bài 183-   Download mp3

Bài 184-   Download mp3

Bài 185-   Download mp3

Bài 186-   Download mp3

Bài 187-   Download mp3

Bài 188-   Download mp3

Bài 189-   Download mp3

Bài 190-   Download mp3

Bài 191-   Download mp3

Bài 192-   Download mp3

Bài 193-   Download mp3

Bài 194-   Download mp3

Bài 195-   Download mp3

Bài 196-   Download mp3

Bài 197-   Download mp3

Bài 198-   Download mp3

Bài 199-   Download mp3

Bài 200-   Download mp3

Bài 201-   Download mp3

Bài 202-   Download mp3

Bài 203-   Download mp3

Bài 204-   Download mp3

Bài 205-   Download mp3

Bài 206-   Download mp3

Bài 207-   Download mp3

Bài 208-   Download mp3

Bài 209-   Download mp3

Bài 210-   Download mp3

Bài 211-   Download mp3

Bài 212-   Download mp3

Bài 213-   Download mp3

Bài 214-   Download mp3

Bài 215-   Download mp3

Bài 216-   Download mp3

Bài 217-   Download mp3

Bài 218-   Download mp3

Bài 219-   Download mp3

Bài 220-   Download mp3

Bài 221-   Download mp3

Bài 222-   Download mp3

Bài 223-   Download mp3

Bài 224-   Download mp3

Bài 225-   Download mp3

Bài 226-   Download mp3

Bài 227-   Download mp3

Bài 228-   Download mp3

Bài 229-   Download mp3

Bài 230-   Download mp3

Bài 231-   Download mp3

Bài 232-   Download mp3

Bài 233-   Download mp3

Bài 234-   Download mp3

Bài 235-   Download mp3

Bài 236-   Download mp3

Bài 237-   Download mp3

Bài 238-   Download mp3

Bài 239-   Download mp3

Bài 240-   Download mp3

 

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06