Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube: Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Thơ của Lm Trăng Thập Tự

Phổ nhạc: Phạm Trung

 

See video