Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CHỮA LÀNH NỘI TÂM - Cha Tardif

KINH CHỮA LÀNH NỘI TÂM

(Lm Emiliano Tardif)

 

(Chữa lành những vết thương, tội lỗi, ám ảnh, hận thù, không tha thứ trong quá khứ)

Lạy Cha đầy nhân ái, Cha đầy yêu thương!

Con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tạ ơn Cha, bởi vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con do tình yêu.

Cảm ơn Cha, nhờ ánh sáng của Thần Khí Cha, chúng con hiểu rằng chính Đức Giêsu là sự sáng, là sự thật và là đấng Chăn Chiên tốt lành. Ngài đã đến để chúng con có sự sống, và được sự sống dồi dào.

 

Hôm nay, lạy Cha, chúng con trình lên Cha (con/người thân của con), Mà Cha đã biết tên. Con trình lên Cha, để Cha đoái thương ghé mắt của Cha nhìn đến đời sống của (con/người thân của con). Cha biết lòng (con/người thân của con).  Và những thương tích của đời (con/người thân của con) Cha biết điều (con/người thân của con) đã muốn làm và đã không làm. Cha biết điều (con/người thân của con) đã làm. Và điều người ta đã làm cho (con/người thân của con). Cha biết các giới hạn, sự lầm lạc và tội lỗi của (con/người thân của con). Những chấn thương và những mặc cảm của đời sống (con/người thân của con).

 

Hôm nay, lạy Cha, chúng con van nài Cha, bởi lòng Cha yêu mến Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Xin hãy đổ tràn Thánh Thần trên người (con/người thân của con), Ngõ hầu lửa nóng tình yêu Cha chữa lành, Thấm nhập vào tận đáy sâu thẳm con tim (con/người thân của con)̣. Cha là đấng chữa lành những vết thương, và băng bó những cõi lòng tan vỡ. Xin hãy chữa lành (con/người thân của con)̣,

 

Chúa ơi! Hãy vào trong tim (con/người thân của con)̣ như Chúa đã vào trong nhà tiệc ly cửa đóng kín của những môn đồ đang sợ hãi. Chúa đã hiện ra giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” Xin hãy vào trong trái tim này, và ban sự bình an của Chúa. Xin hãy đổ đầy vào đó tình yêu của Chúa! Chúng con biết rằng tình yêu xua đuổi sợ hãi. Xin Chúa hãy đi vào đời sống (con/người thân của con), Và chữa lành con tim (con/người thân của con).

 

Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa sẽ làm điều ấy, mỗi khi chúng con van nài Chúa, Và chúng con van nài Chúa cùng với Đức Maria, Mẹ chúng con, Mẹ đã dự tiệc cưới ở Cana, Khi hết rượu, Chúa đã ứng đáp lời ước nguyện của Mẹ, Đã hóa nước thành rượu. Xin hãy ban cho (con/người thân của con) một quả tim quảng đại, nhã nhặn và đầy nhân hậu. Hãy ban cho (con/người thân của con)̣ một con tim mới!

 

Lạy Chúa, xin hãy làm nảy sinh trong người (con/người thân của con). Những hoa quả sự hiện diện của Chúa nơi đây. Xin hãy ban cho họ những hoa trái của Thần Khí Chúa là lòng mến yêu, niềm vui mừng và sự bình an! Hãy đổ xuống trên (con/người thân của con)̣ . Thần Khí các mối phúc, để cho anh/chị có thể cảm nếm và tìm Chúa mỗi ngày, Sống không bị mặc cảm hoặc chấn thương dày vò, bên cạnh vợ (chồng), cạnh gia đình và anh em mình. Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì những gì Cha làm hôm nay trong đời (con/người thân của con).

 

Chúng con hết lòng cảm tạ Cha, vì chính Cha cũng chữa lành chúng con. Chính Cha bẻ gẫy xiềng xích trong chúng con, và trả lại tự do cho chúng con. Cảm ơn Chúa, vì chúng con là đền thờ của Thánh Thần Chúa, Và đền thờ này không thể bị phá hủy, vì chính là nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. vì đức tin, tình mến Chúa đã đặt vào lòng chúng con.

Ôi, lạy Chúa! Ngài thật lớn lao! Xin chúc tụng và ngợi khen Ngài, lạy Chúa! Amen.