Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 17 Thường Niên

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A Thánh Vịnh 118

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy