Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài giảng trong Lễ Kính LTX Chúa

See video

Bài giảng trong Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Công Giáo 2012

Lm Nguyễn Thái