Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giảng Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2012

See video

Giảng Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2012 tại Trung Tâm Công Giáo VN 

Lm Phạm Sỹ Hanh