Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đàng Thánh Giá với trính dẫn Kinh Thánh

 

ĐÀNG THÁNH GIÁ

VỚI TRÍCH DẪN KINH THÁNH

 

Lời Nguyện mở đầu

 

Chủ Sự: (Đứng)

Bấy giờ Ðức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện". Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy". Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha".

(Mt. 26: 36-39)

 

Cộng đoàn: (Quỳ)

Lạy Cha Toàn Năng Hằng Hữu, xin nhận lời chúng con cảm tạ Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha, Đấng Cứu Chuộc chúng con, và là Chúa chúng con. Chúng con khẩn khoản nài xin Cha, ban Thần Khí của Chúa Kitô đến trong lòng chúng con, trong khi chúng con tưởng nhớ Cuộc Tử Nạn Thánh của Ngài, để dẫu khi chúng con nguyện cầu hay làm việc, cùng hiệp nhất với Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng con.  Amen.

(Đứng)

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ NHẤT

CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Ông Philatô nói với người Do-thái: "Ðây là vua các người!"  Họ liền la lớn: "Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda". (Gn. 19: 14-15)

 

Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Ðức Chúa, chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.  Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: "Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.  Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. (Tv. 2: 2 & 7-8)

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn: Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, vì công bố sự  thật nên Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, bị kết án chết trên thập giá.  Xin khơi lòng yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con để chúng con luôn tin mọi điều Chúa dạy và không sợ đánh mất gì ngoại trừ tình bạn với Chúa bởi vì tội lỗi của chúng con. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi.  Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.

(Gn. 19: 16-17)

 

Ðiều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?  Cánh tay uy quyền của Ðức Chúa đã được tỏ cho ai?  Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.  Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. (Is. 53: 1-3)

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn: Lạy Cha trên trời, Đức Giêsu Kitô, Con Cha, vẫn còn vác Thánh Giá nơi những anh chị em trên thế giới đang bị bách hại.  Xin cho chúng con cảm nhận được những nhu cầu của mọi người để chúng con sẵn sàng giúp đỡ họ như chúng con giúp đỡ chính Chúa Giêsu vậy. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ BA

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.  Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó.  Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.  Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.  Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.

 

 Tại sao y phục Ngài lại đỏ?  Trang phục Ngài như áo người đạp bồn nho? “Duy mình Ta, Ta đạp nơi bồn ép, và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.  Ta đã đạp nát chúng trong lúc thịnh nộ, đã giày xéo chúng trong cơn lôi đình; nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta, và toàn bộ y phục của Ta, Ta đã làm nhơ bẩn.  Vì một ngày báo phục, lòng Ta đã quyết, và năm cứu chuộc của Ta đã đến rồi.  Ta nhìn xem: không một người trợ giúp!  Ta kinh ngạc: chẳng người nào đỡ nâng!  Khi ấy cánh tay Ta đã cứu Ta.

(Gn. 15: 18-20; Is. 63: 2-5)

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn:  Lạy Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và những yếu đuối, Chúa Giêsu Kitô con Chúa, đã ôm lấy khổ hình thập giá kinh sợ.  Xin giúp chúng con trong quyết tâm thanh tẩy từ bỏ tội lỗi và Sa-tăng, để qua sự khổ hình của đời này, chúng con sẽ tiến đến một đời sống mới quên mình mà dấn thân phục vụ. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đừng tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ BỐN

CHÚA GIÊSU GẶP MẸ SẦU ĐAU

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala.  Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà".  Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Gioan 19: 25-27)

 

 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai?  Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi?  Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? (Ai Ca 2: 13)

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn:  Lạy Chúa hằng phúc, cuộc khổ nạn của Chúa là mũi gươm sầu khổ đâm thâu trái tim mẹ Người như ông Si-mê-on đã báo trước.  Khi chúng con cảm thông những sầu khổ của Mẹ, chúng con được đón nhận những hoa quả chữa lành từ sự khổ nạn của Chúa.  Amen.

 

Hát: Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòngcòn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con

 Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

 

 

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu.  Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ.

(Mc. 15: 21-22)

 

Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con. Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn. Người công chính cứ việc đánh con và lấy tình thương mà sửa dạy, nhưng dầu thơm kẻ dữ con quyết chẳng cho xức trên đầu; khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện. (Tv. 141: 2-5)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin giúp chúng con thấy những đau khổ, thiếu sót trong đời sống chúng con là một phần của thánh giá Chúa.  Xin ban sức mạnh và yên ủi chúng con với niềm tin là chúng con cũng đang vác thánh giá cùng với Ngài, như chính Ngài đã vác tất cả tội lỗi của chúng con. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ SÁU

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự:  "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt. 25: 37-40)

 

Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.  Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Ðức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Ðức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

 (Hc. 6: 14-17)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn: Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng yêu thương, chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thông cảm của Chúa qua sự an ủi và giúp đỡ của mỗi anh chị em.  Chúng con cầu khẩn Chúa ban cho chúng con lòng can đảm và dâng hiến để cùng hy sinh và đau khổ với những người bé mọn nhất đang cần giúp đỡ. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đừng tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ BẢY

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.  Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả.  Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. (Is. 53: 4-6)

 

Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.

 (Is. 53: 7 & 9).

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thông phần yếu đuối và chấp nhận tội lỗi của chúng con.  Xin cho chúng con được vui mừng qua yếu đuối của loài người, để trong mọi việc chúng con làm, những người khác có thể thấy sức mạnh của Ngài ở trong chúng con. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòngcòn loang vết máu. Lạy Chúa , thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con

 Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ TÁM

CHÚA GIÊSU GẶP CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.  Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. (Lc. 23: 27-28)

 

 Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem: Có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ Ðức Chúa giáng trên tôi, khi Người nổi trận lôi đình mà trừng phạt. Thế nên tôi khóc ròng khóc rã, cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào.  Bởi Ðấng ủi an tôi, Ðấng ban lại cho tôi sức sống, Người đã lìa xa tôi. (Ai Ca 1: 12 & 16)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn:  Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu, với giọt lệ xót thương, các phụ nữ thành Giêrusalem nhìn Ngài bị đánh đập, bầm giập trên đường lên Can-vê.  Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho chúng con lòng tin đậm sâu, để chúng con có thể nhận thấy Ngài trong anh chị em bị bầm giập vì lòng ghen tị của chúng con, bị hành hạ vì bất công, và bị đánh giập vì lòng tham và lạnh nhạt của chúng con.  Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ CHÍN

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống.  Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.  Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.  Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Tv. 118: 25-28)

 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?  Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào.  Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. (Tv. 26: 1-3)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Cộng đoàn: Lạy Chúa tòan năng hằng hữu, Chúa đã để cho Con Ngài bị yếu hèn, đánh đập, và nguyền rủa, để Con Ngài được sống lại từ cõi chết, giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi.  Xin giúp chúng con nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót như những kẻ đi trước được cứu rỗi vinh quang với Con Ngài.  Amen. 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ MƯỜI

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO 

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá. (Mc.15:20)

chúng lột y phục của tôi mà chia nhau, còn tấm áo dài chúng để nguyên, rút thăm ai được thì lấy trọn. (Tv.21,19)

 

Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị!  Chớ coi thường giáo huấn của Ðấng Toàn Năng. Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó, đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.  Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.  Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt, luống công chờ, không được một ai; đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu!  Thay đồ ăn, chúng trao mật đắng, con khát nước, lại cho uống giấm chua.

 (Job 5: 17-18; Tv. 68: 21-22)

 

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, bị lột trần, Chúa đã đứng chịu những lời mỉa mai khinh bỉ từ những người Chúa yêu thương.  Xin khoác trên chúng con tình yêu thương kẻ khác cách chân thành, để không nỗi đau, oán hận nào có thể lấp đầy con tim chúng con. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.

 

Chủ Sự:  NƠI THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.  Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".

 (Lc. 23: 33-34; Jn. 19:18)

 

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.  Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.  Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, chốn tử vong Chúa đặt vào; quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.  Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài. (Tv. 21: 2-3, 15-16, 17b)

 

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn: Lạy Chúa là Đấng Cứu Thế, Chúa đã dạy chúng con rằng chúng con phải nhận lấy khổ giá nếu chúng con muốn dự phần sống lại với Chúa.  Xin giúp chúng con hân hoan tiếp nhận đau khổ trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày, như con đường thập giá cao quý đưa đến sự sống lại.  Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

 

Chủ Sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  (Quỳ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Chủ Sự: Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.  Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa.  Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Lc. 23: 44-46; Jn. 19: 30b)

 

Cộng Đoàn Quỳ

Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm gì phật lòng ngươi?  Hãy trả lời Ta.  Ta đã làm gì hơn, và đã không làm gì hơn?  Ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-Cập, và ngươi đã dọn sẵn cho Ta một thập giá.  Ta đã mở đường qua Biển Đỏ cho ngươi, và ngươi đã mở cạnh sườn Ta bằng ngọn giáo.  Ta đ ã ban cho ngươi cây vương trượng quyền năng, và ngươi đã cho Ta vương mão bằng gai nhọn.  Ta đã dùng quyền năng đưa ngươi lên, và ngươi đã treo Ta trên thập giá.  Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm gì phật lòng ngươi?  Hãy trả lời Ta.

 

Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời… Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ MƯỜI BA

HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.  Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. (Gn. 19: 33-34 & 38a)

 

Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Ðó là sấm ngôn của Ðức Chúa. (Ed. 37: 12-14)

Chúng ta hãy cầu nguyện. 

 

Cộng đoàn: Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã trao lại cho Chúa Cha tất cả những gì Ngài đã trao ban, để Ngài có thể phục hồi trọn vẹn cho Chúa gấp trăm lần trong sự sống lại vinh quang.  Chúng con khẩn khoản nài xin Ngài nâng đỡ chúng con, để chúng con sẳn sàng dâng hiến trong mọi việc làm cho Chúa, để chúng con được kiện toàn trong sự sống lại mới như Chúa. Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

Chủ Sự:   NƠI THỨ MƯỜI BỐN

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ

 

Chủ Sự: (Quỳ) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

 

Cộng đoàn:  Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Đứng)

 

Chủ Sự: Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt. 27: 59-60)

 

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.  Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.  Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người.  Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.  (Tv. 29: 2-6)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Cộng đoàn: Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, bên bờ buồn khổ khi mọi sự dường như đã mất, Ngài đã phục hồi Đấng Cứu Thế mà chúng con tưởng chừng như đã bị thần phục và đầu hàng. Chúng con khẩn khoản nài xin Ngài nâng đỡ chúng con, để chúng con trút hết những ưu tư, cảm nhận được bàn tay Ngài trong mọi thiếu sót và chiến thắng của Ngài trong mọi thất bại.  Chúng con xin những điều này nhờ danh Chúa Giêsu, Con Ngài, đấng hằng sống và ngự trị cùng với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần.  Amen.

 

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.