Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câu đối tôn vinh Cha 2

 

TÌNH YÊU CHA QUA NGHỆ THUẬT

CÂU ĐỐI TÔN VINH CHA

Trang 1 -  Trang 2

Ý Xuân - Tranh Vũ Thái Hòa

TÌNH CHA

Mỗi khi con nguyện “Lạy Cha…” 
nghe trong huyết quản chan hòa niềm vui.
Con tim thổn thức bồi hồi,
nhớ về năm tháng đất trời hư không. 
Trước khi tạo dựng càn khôn,
Cha là Thân Phụ Chúa Con muôn đời.
Tình Yêu nguồn mạch tuyệt vời,
Kết duyên Một Chúa Ba Ngôi vĩnh hằng.

Cha là Thiên Chúa trọn lành,
cho con một chiếc thuyền tình ra khơi,
một nền công chính Nước Trời, 
muôn người hạnh phúc sống đời tự do,
Cha từng sai Ðức Kitô,
vào đời chia sẻ căn cơ cuộc trần.
vâng theo Thánh Ý dấn thân,
mở đường cứu độ muôn dân an lành.

Xin thương cho mọi phàm nhân,
biết Cha là Chúa khôn ngoan vô cùng,
trong muôn lối Chúa quan phòng,
hồng ân trải ngập bước đường trần gian.
Cha là Thiên Chúa toàn năng,
thương ban mạc khải kho tàng tình yêu, 
sao cho mau đến Vương Triều,
Ý Cha thể hiện phong nhiêu đất trời.

Xin Cha lương thực hằng ngày,
cho bao cuộc sống tương lai tươi màu.
cuộc đời chớ để hư hao,
vì bao cám dỗ thét gào con tim.
Cha ơi, cứu vớt chúng sinh,
khỏi bao sự dữ nhận chìm bể dâu.
Vì tình yêu Chúa nhiệm mầu,
xin tha tội lỗi ngập đầu chúng con.
thánh ân mở rộng tâm hồn,
bài ca đức ái dập dồn bốn phương. 

Cha là mạch suối trào tuôn
Tình Yêu dào dạt tận nguồn thiên ân.

vân thanh

Nghệ thuật, câu đối: Trang 1 -  Trang 2