Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đường nhỏ mến yêu

Tác giả: 
Lucia Marie

 

ĐƯỜNG NHỎ MẾN YÊU

viết theo cuốn
La Petite Voie d’Amour
của Cha Lorenzo Sales M.C.

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình, đó là huấn lệnh Thiên Chúa đã truyền dạy trong Cựu Ước (cf. Đt 6,5).

 

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng dạy y như thế, và còn truyền một huấn giới mới là yêu thương tha nhân như Chúa yêu họ nữa (Jn. 13,34).

 

Từ xưa, trong Hội Thánh, nhiều vị thánh, nhiều nhà tu đức đã đề ra rất nhiều phương thế để thực hành huấn giới trên, và phương thế nào cũng tạo nên những hiệu quả rất tốt đẹp. Cuối thế kỷ trước, Chúa ban cho Hội Thánh một vị Đại Thánh, xướng xuất một phương thế mới mẻ dễ dàng để thực hiện lòng yêu mến Chúa. Vị thánh đó là Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và phương thế đó là con đường thơ ấu thiêng liêng, con đường mà Đức Bênêdictô XV đã nhìn nhận là <cần thiết để được sống đời đời>. Và từ đó, đã có rất nhiều linh hồn đi vào <con đường thơ ấu thiêng liêng> của Thánh Nữ.

 

Nhưng tình Chúa yêu thương ta vô cùng, nên sang thế kỷ này, Chúa Giêsu lại đích thân truyền ban một phương thế ngắn gọn và dễ dàng hơn nữa, để loài người thực hiện. Nói đúng ra là sống huấn giới Chúa dạy. Linh hồn mà Chúa dùng lần này để ban phương thế là chị Consolata Bêtrônê (1903-1946), nữ tu dòng Capuxina, là một ngành của dòng Thánh Phanxicô Assisi, tại Ý. Con đường mới này đặt nền tảng ở TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ, hợp nhất linh hồn với Chúa Giêsu, để có khả năng yêu thương tha nhân, mau mắn lãnh nhận hy sinh, làm giá cứu chuộc các linh hồn.

 

Mấy trang sau đây xin được trình bày Đường Nhỏ Mến Yêu ngắn gọn, dễ dàng và chắc chắn ấy, theo Cha Lorenzo Sales, M.C., hầu giúp các linh hồn luôn khát khao yêu mến Chúa, sống liên lỉ mến yêu.

 

ĐƯỜNG NHỎ MẾN YÊU

Trong cuốn tự thuật đời mình, Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu có viết : <Ôi ! Giêsu... Nếu tìm được một linh hồn nào yếu đuối hơn linh hồn con, hẳn Chúa sẽ hoan hỉ chồng chất trên linh hồn ấy những ơn lành còn lớn lao hơn nữa, nếu linh hồn đó hoàn toàn tin cậy phó thác cho tình thương vô cùng của Chúa !>

 

Có thể nói linh hồn mà Thánh nữ giả sử trên đây là chị nữ tu Consolata Bêtrônê. Chúa Giêsu nói với chị : <Cha đã tìm được linh hồn yếu đuối biết hoàn toàn tin cậy vào tình thương Cha, đó là con đấy, Consolata ạ ! Cha sẽ hoàn thành nơi con những lạ lùng, vượt trên những ước nguyện con>. Và Chúa đã trao cho chị một ơn gọi, một sứ mạng đặc biết. Đó là làm cho đạo l‎ý của Thánh nữ Têrêsa về đường nhỏ mến yêu nên cụ thể, tất cả các linh hồn được gọi đều có thể dễ dàng bước vào. Đường nhỏ mến yêu Chúa đích thân dạy chị Consolata Bêtrônê gồm có ba điều này :

 

1. Một tác động mến yêu liên lỉ phát xuất từ trái tim
2. Tươi cười thưa vâng với mọi người, vì nhìn xem và xử đối với Chúa Giêsu trong mọi người.
3. Thưa vâng để cảm tạ mọi điều Chúa đòi hỏi.

Tắt rằng : Không phung phí một tác động mến yêu nào, một hành vi đức ái nào, một hy sinh để thông cảm với tha nhân nào.

 

Xin hãy lắng nghe lời Chúa nói với Consolata :

<<Consolata, con hãy bảo cho thế giới biết, Cha vừa là Cha nhân hậu, vừa là Mẹ nhân hiền, và để đáp lại ơn Cha, Cha không đòi hỏi gì ở thụ tạo của Cha ngoài tình yêu mến. Hôm qua, hôm nay, cũng như ngày mai, Cha chỉ đòi ở thụ tạo tình yêu mến. A ! giá con có thể vào tận mỗi tâm hồn để đổ tràn nguồn ơn Cha thương họ vào đó ! Cha khao khát được các thụ tạo đem trót tình yêu phụng sự Cha. Xa lánh tội vì sợ hình phạt không phải là điều Cha mong ước. Điều Cha mong ước là tình yêu, Cha khao khát tình yêu của thụ tạo và khi họ đã yêu Cha, thì tất nhiên họ không xúc phạm đến Cha nữa.

 

Hãy yêu Cha, hỡi Consolata, hãy yêu Cha, yêu một mình Cha thôi. Cứ yêu mến là có tất cả. Vì khi yêu Cha, con cho Giêsu của con tất cả những gì Giêsu ước muốn ở thụ tạo, đó là tình yêu.

 

Chỉ tình yêu mới có thể biến cải những người bội giáo thành tông đồ ; những bông hoa nhơ bẩn thành những bông huệ trắng tinh ; những tội nhân đầy nết hư thành chiến công của tình yêu Cha thương xót.


Hãy đem hết tất cả chú tâm vào công việc con làm mọi lúc, để làm với tất cả lòng yêu mà con có thể. Con càng tiến lên cao hơn trong tình yêu thì công việc con làm càng có giá trị.

 

Hãy biến đổi tất cả những đau khổ con gặp trên đường đời con thành những bó hoa. Con hãy hái lượm chúng với lòng yêu, rồi tiến dâng chúng lên Cha, với tất cả mối tình. Chúng sẽ trở thành những tặng vật, và con có dâng chúng lên với tất cả tâm tình mến yêu thành thực thì Cha mới quí hóa. Giêsu không đòi hỏi ở con những việc anh hùng, Giêsu chỉ đòi con những cái lặt vặt vô vị, nhưng được dâng với tất cả tâm tình yêu mến của con. Như thế thì cả những công việc không đâu, Cha cũng quí yêu.

 

Consolata, con hãy bảo cho các linh hồn biết là Cha ưa thích một tác động mến yêu, một lần hiệp lễ mến yêu, hơn tất cả các công trình khác mà họ có thể dâng lên Cha.

 

Consolata, vâng lời Cha, con hãy viết điều này : chỉ vỉ một tác động mến yêu của con, Cha có thể dựng nên Thiên đàng.

Hãy yêu mến Cha, hỡi Consolata, tình yêu sẽ thiêu hủy khuyết điểm của con. yêu mến là thánh thiện, càng yêu mến Cha, con càng nên thánh. Con hãy nhớ : chỉ có tình yêu là nâng con lên đến độ thánh thiện cao nhất. Tình yêu và chỉ tình yêu mới làm con thắng trận và vươn tới chót đỉnh các nhân đức.

Yêu mến Cha, con sẽ hạnh phúc. Càng yêu Cha, con càng hạnh phúc. Ôi, giá người ta yêu mến Cha thì họ sẽ được hoan lạc chừng nào ! Và sự hoan lạc ấy sẽ tỏa ra khắp thế giới đau khổ này.

 

LỜI THAN THỞ MẾN YÊU

 

Để cựu thể hóa tác động mến yêu Chúa Giêsu kêu gọi trên, Chúa đã đích thân dạy chúng ta qua chị Consolata một lời than thở ngắn gọn và dễ dàng.

Chúa dạy :
<<Consolata, con hãy bắt đầu đọc lời than thở này :

Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

(Danh thánh Giuse được một mặc khải mới thêm vào, còn trong mặc khải cho Bêtrônê thì không có)

 

Con hãy nhận lời than thở này làm điều quyết tâm của con, để con có thể thưa vâng với tất cả mọi hy sinh Cha đòi hỏi.

Vì sao Cha không cho phép con đọc nhiều kinh ? Vì tác động mến yêu hữu ích hơn. Chỉ một lời <<Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn>>. Ngoài ra, không cần gì nữa.

 

Con hãy nhớ : một <tác động mến yêu> của con định đọat được sự cứu rỗi cho một linh hồn, cho phần rỗi vô cùng của họ. Nên con hãy chú ‎ y’ , chớ bỏ qua một lời: <<Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn>> nào.

 

Lời <<Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn>> bao gồm tất cả linh hồn luyện ngục cũng như các linh hồn trong Giáo Hội chiến đấu, linh hồn vô tội cũng như linh hồn có tội, những người hấp hối, những người vô thần..., nghĩa là tất cá mọi linh hồn.

 

Tác động mển yêu liên lỉ gồm tóm tất cả các quyết tâm. Nếu con giữ được là con chu toàn được tất cả mọi điều quyết tâm khác.

Con hãy chỉ sống, tiêu tan và ở lại trong lời than thở duy nhất và liên lỉ : <<Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn>> . Không có sự vật nào hay người nào còn lại cho con ngoài tác động mến yêu đó.

Con hãy theo Cha bằng tác động mến yêu liên lỉ từng ngày, từng giờ, từng phút ; còn gì khác thì chính Cha sẽ nghĩ đến, sẽ lo liệu cho.

Con có biết thập giá của con là thập giá nào không ? Đó là con không bỏ mất một tác động mến yêu nào cả. Cha yêu con và thập giá Cha đặt trên vai con sẽ phá hủy mọi cái bật lợi trong con, một trật làm con thận trọng giữ trọn tất cá các khỏan trong Kỷ luật, Hiến pháp, Huấn lệnh.

Bao lâu con ở trong Cha bằng tác động mến yêu liên lỉ , bấy lâu con sống đời sống tuyệt diệu và thần linh.

Nếu một ai có thiện chí yêu mến Cha và nó thật muốn biến đời mình nên một tác động mến yêu liên lỉ , tất nhiên với cả tâm hồn, từ thức giấc cho đến an giấc, thì Cha sẽ làm những việc phi thường cho linh hồn đó. Con hãy viết điều áy đi>>

 

YÊU MẾN LIÊN LỈ

Một định luật tâm ly’ là một khi đã yêu ai, ta cũng muốn được người đó yêu lại và tỏ tình với ta mọi cách, nhất là luôn luôn thủ thỉ bên tai ta những lời y6eu đương. Chúa Giêsu đã mặc lấy cả bản tính ta, ngọai trừ tội lỗi (cf. He.4 :15). Người có cùng một tâm ly’ yêu đương như ta. Cho nên Người đã dạy Consolata :

 

<<Cha xin con đọc lời <<Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn>> liên lỉ từ lúc con thức dậy ban sáng cho đến lúc con đi ngủ ban tối. Nếu con tin nhận Cha là Cha toàn năng thì con cũng hãy tin Cha có thể ban cho con thực hiện tác động mến yêu liên lỉ này.

 

Cha muốn như thế. Hãy yêu Cha liên lỉ, dầu tấm lòng con khô khan nguội lạnh. Điều đó không hệ gì.

Tất cả đều nhắm vào tác động mến yêu liên lỉ này.

Con hãy vĩnh biệt tất cả những gì là trần thế, là thụ tạo và hãy nương theo tác động mến yêu liên lỉ để vươn cao mãi lên. Con thấy không : ai cũng có một thị hiếu riêng. Mà thị hiếu của Cha là : Con hãy nên bé nhỏ, vô dụng, tiêu tan để mến yêu.

 

Dầu cho ma quỷ, dầu cho đam mê có gây ra trong linh hồn con bao cuộc chiến đấu cũng không sao ; sấm sét, bão táp cũng không thể làm gì nổi con. Co hãy tự nhủ : Tôi muốn dạn dĩ tiếp tục tác động mến yêu của tôi từ lần rước lễ này đến lần rước lễ khác. Đó là nhiệm vụ của tôi. Con cứ thế mà tiến lên không phải lo lắng gì khác nữa !

 

Tác động mến yêu liên lỉ là cờ hiệu của con. Con hãy bảo vệ vững màu cờ đó trước quân thù, cho dù phải hy sinh tính mạng. Những gì cám dỗ con lãng quên tác động mến yêu liên lỉ đều không do ở Cha, mà là do quân thù cả.

 

Hãy yêu mến Cha luôn, hãy yêu Cha vượt trên chiến đấu, vượt trên những sa ngã không thể tránh được. Hãy tập cho con không xao xuyến vì thất bại. Hãy tập cho con cương quyết tiếp tục tác động mến yêu liên lỉ. Con cố sức như vậy thì, khi nào con thiếu sót, Cha sẽ bù lại cho.

 

Không, con chớ sợ, không bao giờ Cha lại thôi hiền từ đâu.