Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
GIACOBE HỨA THANH THỊNH HTDC
Marco Trần Thanh Tàu HTDC
Anton Phạm Thanh Thành HTDC
Giuse Thái Bá Thach HTDC
Simon Ngô Công Trung HTDC
Gioan Maria Vianney Bùi Thiên Tuân HTDC
Gioan Baotixita Trần Văn Tuất HTDC
PHERO Trần Lê Quốc Thanh HTDC
Phanxico Xavie Ngô Dũng Trí HTDC
GIUSE NGUYEN THANH TUNG PHERO TRAN QUANG VINH
GIUSE Nguyễn Thanh Tùng Gioan Baotixita Lê Quang Phương
Phanxico Xavie Ngô Dũng Trí HTDC
Phero Trần Lê Quốc Thanh HTDC
GIUSE Nguyễn Thanh Tùng Pet Trần Quang Vinh
PHERO Trần Lê Quốc Thanh Pet Trình Vân
GIUSE Nguyễn Thanh Tùng Pet Trần Quang Vinh
ANRE NGUYÊN TRI THIỆN NGUYỄN TRÍ THIỆN AntonPhamj Thanh Thành
Đa Minh Nguyễn Phạm Đức Thịnh Đa Minh Nguyễn Phạm Gia Vương
Maria Nguyễn vũ Ngân Tiên Maria Nguyễn vũ Ngân khanh
PHÊ RÔ VŨ ĐÌNH THÀNH PHÊ RÔ VŨ ĐÌNH HÒA
Augustino LM Võ Văn Tâm Maria Võ Thị Kim Ánh
Giuse Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Thuận
Lm:Bonaventura Mai Thai M.Claire
Maria Dinh Thi Tuyet Dimh Thi Tuyet
Phao Lô Nguyễn Thiên Triều Maria Nguyễn Thị Ngọc Tuyết xin cho con trai của con bền đỗ trong ơn gọi
Phao Lô Nguyễn Thiên Triều Maria Nguyễn Thị Ngọc Tuyết xin cho con trai của con bền đỗ trong ơn gọi
An - tôn Nguyễn Đức Tiên Na Lucy
Giu se Phạm Văn Thuyết Phanxicô Phạm Văn Thụ xin cho con trai sống trong ơn gọi của Chúa
Maria Nguyễn Thị Thùy Trang MicaE Nguyễn Đức Hòa
Joan Tẩy Giả Mai Văn Tâm Mai Văn Thành
giuse LÊ VĂN TÂM GIOAN LÊ BÌNH MINH
GIU SE LÊ VĂN TÂM phê rô lê thế anh
Maria Sr. Ngo Nhat Thien Thanh Maria Lan
GIUSE LÊ VĂN TÂM LÊ BÌNH MINH
Maria Phạm Thanh Thủy Giọt Lệ Giêsu
GIU SE lê văn tâm GIOAN LÊ BÌNH MINH
GIU SE lê văn tâm maria trần thị truyền
giuse lê văn tâm maria tran thi truyen
giuse lê văn tâm phê rô lê thế anh
GIU SE lê văn tâm phê rô lê đức trung
Giuse Lê Quang Thiện Maria Lê Phương Hoa
Linh Mục Antôn Lâm Trọng Thi Con Lucia Lê Thị Bích Ngọc
maria Trần Thị Ánh Tuyết Maria Lê Phương Hoa
Gioan Trần Đình Thủ Trần Đình Thủ
Maria Nguyen Thi Tuoi NGUYEN THI TUOI
MARIA Hoàng Thị Thin Maria Trần Thị Thoa
Maria Trần Thị Thoa Maria Hoàng Thị Thin
Mađalena Lý thùy trang lý thùy trang
Gioan Pham Anh Tuan cac linh hon mo coi
Gioan Hà Ngọc Trường Phạm Quốc Hưng