Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần L

Tên thân nhân Tên người xin
Phero Nguyễn Long HTDC
Phero Hứa Thanh Long HTDC
Tadeo Nguyễn The Lĩnh HTDC
Gioan Baotixita Nguyễn Trần Vũ Đức HTDC
Phero Hứa Thanh Long Gioan B. Phạm Cao Huỳnh
katarina lê kim loan teresa Chung ngoc hân
Anrê Đinh văn linh anre đinh văn linh
Jos Đỗ Văn Linh Jos. Đỗ Văn Linh
Giuse Lã Dương lâm Phaolo Trần Quốc Việt
Giuse Vũ Văn Linh jos Vũ Linh
Anna Nguyễn Thị Lý thu ha
Anrê Dũng Lạc Vũ Hoàng Long Phaolo Trần Quốc Việt
Phaolo Phạm Hữu phước lộc Lộc
Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long CĐLTXC
MARIA NGUYỄN THỊ LỰ GĐTHĐC
ĐAMINH MARIA HOÀNG VĂN LIÊM GĐTHĐC
ANTÔN MARIA PHẠM VĂN LÂM GĐTHĐC
MARIA BÙI THỊ LIỄU GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ LANG GĐTHĐC
Thầy Phero Phan Đình Lập Pet Trình Vân
Thầy Anton Đinh Văn Long Thầy Giuse Đoàn Quốc Dân
Giuse Đinh Xuân Long Đinh Xuân Long
Anna Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên
Vincente Phạm Minh Long Maria Nguyễn Thị Toàn
Sr Maria Martino Nguyễn Thị Kim Luân Maria Phạm Thị Thu Đông
ANTONY LM Nguyen V Lap Maryann Nguyen
Đaminh Nguyễn Hoàng Long Đaminh Nguyễn Hoàng Long Đaminh Nguyễn Hoàng Long
Dominic Nguyen Vu Long Theresa Agnes Ly Hoang Phuc
GiuSe Vu van Lieu Vu Van Lieu
MACCO HOADUYLOI TEREXABAOAN
MARIA LOP KHAN SINH 2012 LETHIBAOAN
An tôn Võ Thanh Lãm An tôn Võ Thanh Lãm
Anna Trần Thị Kiều Liên Me, chi
Soeurs TERESA PHAOLO Nguyễn phi vân Liềng Monica Lucia Fanxico Xavie Hoàng Hùng Viên Vang
anton loi martha ha
Maria Le Kim Lien Ngan thi Kim Nguyen
Thầy phê rô Nguyễn công lục Ma ri a Đỗ thanh Sáu
Giuse Lê Nguyễn Hoàng Long Madalena Nguyễn Thị Xuân Mai
Te-re-sa Loan loan teresa
maria nguyễn thị lý nguyễn thị lý
phaolo Lộc Phaolo Luật
Martinô Lưu Đức Hoàng Long Lưu Đức Hoàng Long
ANNA Trần Thị Quỳnh LAN Matta Trần Thị Thúy VÂN
Phero Trần Văn LIỆU Maria Nguyễn thị Thanh VÂN
Maria Nguyễn Thị Bích Liễu Bênađô Nguyễn Văn Thu
ANNA NGUYỄN THỊ LÀI NGUYỄN THỊ LÀI
Micae Hoang Van Linh Maria Luong Thi Bich
Lm.Giacôbê Tống Thành Luyến GH.La Dày và Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
Lm.Phêrô Nguyễn Châu Linh GH.La Dày và Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
Nữ tu Maria Lụa GH.La Dày và Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc