Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

It’s the great thing to praise the Lord

 

 

It’s the great thing to praise the Lord

 

1- It’s the great thing to praise the Lord (3X). Walking in the light of God.
Chorus: Walk, walk walk. Walk in the Light (3X). Walking in the Light of GOD.

 

2. It’s the great thing to love the Lord (3X). Walking in the Light of GOD.
3. It’s the great thing to serve the Lord (3X). Walking in the Light of GOD.
4. It’s the great thing to trust the Lord (3X). Walking in the Light of God.

 

1. Thật là tuyệt vời, khi tung hô Chúa (3X). Chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa.
ĐK: Đi, đi, đi, đi trong ánh sáng. (3X) Đi trong vinh quang của Thiên Chúa.

 

2. Thật là tuyệt vời, khi yêu mến Chúa. (3X) Chúng ta hãy trung thành yêu Chúa.
3. Thật là tuyệt vời phụng sự cho Chúa. (3X) Chúng ta hãy đi phục vụ Chúa.
4. Thật là tuyệt vời, khi tin yêu Chúa. (3X) Chúng ta hãy vững niềm tin Chúa.