Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Tiên Tri Trong Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng

1.   Hãy để tâm trí và trái tim các con mở ra vì Ta có Lời quyền năng cho các con trong cuối tuần này.

 

2.   Ơn Ta đã đủ cho con, nhưng các con sẽ giới hạn Ta nơi dòng suối nhỏ hay các con sẽ đón nhận dòng sông của Ta dành cho các con? Các con sẽ giới hạn Ta vào một sự chữa lành, hay các con sẽ để Ta ban cho các con sự giúp đỡ mà Ta dành cho các con? Hãy xua đuổi những sợ hãi ra khỏi trái tim các con. Hãy đầu phục Ta. Ta yêu các con. Có bao giờ Ta cho các con nguyên do phải sợ hãi Ta? Ta không thể, và Ta sẽ không thể cho các con điều mà các con sẽ không nhận lãnh được từ Ta. Các con có để cho Ta ban cho các con những kho tàng thiên đàng không? Đó là quyết định của các con. Các con có để Ta ban cho các con tất cả những gì Ta có thể cho các con không?

 

3.   Hỡi dân Ta, Ta đã gọi các con tới sự sung mãn của Thần Khí Ta. Ta gọi các con tới sự tràn đầy sức sống của Ta. Đừng sợ. Hãy vươn tới. Hãy để Ta đụng chạm các con. Hãy để Ta đổ đầy đời sống các con với sự sung mãn của Ta. Hãy để Ta làm mọi sự nên mới.

 

4.   Hỡi dân Ta, các con tìm kiếm Ta cách cuồng nhiệt. Các con cầu nguyện cách cuồng nhiệt. Hỡi dân Ta, Ta đang ở đây. Ta đang ở bên trong mà. Hãy nhìn vào bên trong đi. Hãy nhìn vào trái tim các con vì Ta đang ở đó.

 

5.   Ta là Thiên Chúa Sáng Tạo, vẫn luôn là như thế, nhưng cũng luôn mới. Ta có những ân sủng mới Ta muốn tuôn đổ xuống trên các con, nhưng các con đến xin Ta những ơn mà Ta đã ban cho cha ông các con. Các con không phải là cha ông. Không lẽ các con an phận với những ơn mà Ta ban cho cha ông các con, hay các con mở lòng ra cho những điều mới mẻ Ta muốn các con làm? Các con có để Ta làm một công việc mới trong các con không? Các con có để Ta làm các con là một dân mới không?

 

6.   Hỡi dân Ta, hãy mở trái tim các con cho Ta vì Ta ở với các con. Ta đến để chữa lành các con trong tâm trí, trong thân xác, và trong tinh thần các con. Ta đến để hồi phục các con. Ta đến để chữa lành những đổ vỡ của các con. Ta đến để hồi phục các con và để khôi phục sức mạnh của các con. Ta đến để ban cho các con tình yêu của Ta. Mỗi và mọi người các con rất đặc biệt đối với Ta, và tình yêu Ta dành cho các con vượt ngoài sự hiểu hiết của các con. Ta yêu các con, hỡi dân của Ta.

 

7.   Hỡi dân Ta, tại sao các con sợ Ta? Tại sao các con nghi ngờ? Ta đang ở đây. Ta đang ở đây với các ân sủng, với sự chữa lành. Hãy buông thả sự sợ hãi của các con ra. Hãi mở trói sự nghi ngờ của các con. Và hãy nhận sự chữa lành của Ta. Hãy nhận sự chữa lành của Ta.

 

8.   Các con đã nghe lời mời gọi sửa đổi những chia rẽ đang cướp đi Thân xác của Ta. Ở một mức độ nào đó, các con đã làm để chữa lành điều này, Ta sẽ chữa lành những bệnh hoạn đang cướp đi Thân xác của Ta.

 

9.   Hỡi dân Ta, Ta đã ban cho  các con nhiều ân sủng. Ta đã ban tặng cho các con cuối tuần này. Các con sẽ làm gì với những ân sủng đó? Các con có để các ơn này lớn lên không? Các con có dùng đến các ơn này trong cộng đoàn, trong gia đình, trong nhà thờ, trong giáo xứ, với bạn bè hay những ơn này được cất đi và rồi lại được lấy ra vào năm tới? Ta mời gọi các con. Các con là môn đệ của Ta. Hãy để các ơn của Ta lớn lên trong các con. Hãy bước đi trong sức mạnh, trong tình yêu, trong can đảm, trong niềm tin của Ta. Ta sẽ ban cho các con ân sủng của Ta để bước đi.

 

10. Ta là Đấng ban các ân sủng. Ta cho các con các ơn nhưng không cuối tuần này, và Ta kêu gọi các con cũng cho đi nhưng không những ân sủng đó. Khi các con trở về nhà, đến với bạn bè, hãy cho đi nhưng không những ân sủng đó. Ta là Đấng ban các ân sủng. Các con có tham dự với Ta để cho đi các ân sủng không? Khi các con cho đi các ân sủng, Ta sẽ lại làm mới lại các ân sủng trong các con. Các con có  muốn là người cho đi các ân sủng không?

 

11. Hỡi dân Ta, Ta không những chỉ ban cho các con tràn đầy Thần Khí Thánh của Ta vào cuối tuần này, mà Ta còn ban cho các con hết cả năm nay, cho đến hết cuộc đời của các con nữa.