Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 18 TNA

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca TV 144: https://youtu.be/eCV3P3I1VJU

 

Hiệp lễ: Hãy cho họ ăn: https://youtu.be/TfTpKQCkwto