Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

05/06/2020

THỨ SÁU TUẦN 9 TN
Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo
Mc 12,35-37

 

CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại làm con vua ấy sao được?” (Mc 12,37)

Suy niệm: Đấng Ki-tô là “con vua Đa-vít”, đó là một chân lý mà người Do Thái tin nhận không cần bàn cãi (x. Tv 132,10-11). Nhưng các kinh sư lại không thể trả lời khi Chúa Giê-su chất vấn ngược lại họ: Tại sao vua Đa-vít xưng tụng Đấng Ki-tô là “Chúa Thượng”? Dường như hai vai trò này không thể dung hợp trong một ngôi vị Ki-tô: Làm sao vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là “Chúa Thượng” của mình, thế mà vị Chúa Thượng ấy lại trở thành “con cháu” của nhà vua được? Các nhà thông luật Do Thái bối rối cũng phải thôi, bởi vì căn tính và sứ mạng của Đấng Ki-tô là một mầu nhiệm chỉ có thể chiêm ngắm với cặp mắt đức tin; và hơn nữa Đấng Ki-tô là người con sinh ra bởi dòng dõi vua Đa-vít, lại chính là Con Thiên Chúa nhập thể nơi con người Giê-su Na-da-rét đang hiện diện ở giữa họ đây.

Mời Bạn: Chính vì cái nhìn mang tính trần tục, với ý đồ vụ lợi thực dụng mà họ không thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn siêu việt hạ mình sinh xuống trần như một phàm nhân. Mầu nhiệm đó vẫn là một thách đố lớn cho con người trong thế giới hiện đại. Bạn có dám tin và làm chứng cho niềm tin đó hay không? Bạn nhớ thánh Gio-an tông đồ quả quyết ai “tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm” thì người ấy bởi Thần Khí của Thiên Chúa, bằng không người ấy là kẻ “phản Ki-tô” (1 Ga 4,2-3).

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ thờ lạy trước Thánh Giá Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến cứu độ chúng con, xin cho chúng con vững tin vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.