Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tâm tình Mùa Vọng

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Tâm tình Mùa Vọng

 

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người

Xưa dân Do Thái ngước trời đợi trông

Cầu mong Chúa đến cõi lòng

Ngài mau giải thoát khỏi vòng tối tăm

Cứu dân thoát khỏi nhọc nhằn

Cứu dân thoát khỏi bao năm tội đời.

 

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người

Năm xưa Chúa xuống làm người hạ sinh

Gọi mùa cứu độ đẹp xinh

Gọi nên ngày mới ân tình nở hoa

Từ Thập Giá máu lệ sa

Quê Trời rộng mở hoan ca đời đời.

 

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người

Một mai Chúa đến rạng ngời uy linh

Ngài sẽ đến trong quang minh

Công bình phán xét người lành kẻ gian

Người ngay hưởng phúc Thiên Đàng

Kẻ gian hỏa ngục lãnh phần đấy thôi.

 

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người

Một mai Chúa đến mỗi người chúng sinh

Cánh chung, cái chết đời mình

Ngày giờ Chúa đến thình lình lắm thay

Gọi niềm tín thác từ đây

“Đèn dầu” thắp sáng cho đầy chẳng vơi.

 

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người

Kỷ niệm biến cố tình trời giáng sinh

Nhắc ai dọn sẵn đời mình

Trở về bên Chúa câu kinh sáng ngời

Để cho Chúa đến trong đời

Niềm Tin - Cậy - Mến xinh tươi đường về.

 

Giuse Trần Thế Tiến