Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 32 TNC

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

Chúa Nhật

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

"Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời".

 

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: "Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi".

 

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: "Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời".

 

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: "Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy". Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

 

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: "Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu". Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Ðáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. - Ðáp.

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. - Ðáp.

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5

"Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành".

 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

 

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 20, 27-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Image result for Lc 20, 27-38

 

Suy Nghiệm Lời Chúa

 

Phục sinh rõ ràng là chủ đề cho Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C hôm nay, một thời điểm gần áp cuối của toàn thể phụng niên bao gồm 34 tuần lễ. Niềm tin tưởng vào sự phục sinh của thân xác con người chỉ có ở nơi Do Thái giáo ngay trước khi Chúa Kitô giáng sinh. Bài Đọc 1 hôm nay, được Giáo Hội trích từ Sách Macabê quyển thứ hai ở chương 7, về sự kiện người mẹ anh hùng tận mắt chứng kiến và phấn khích cả 7 người con trai của mình hiên ngang tử đạo, thà chết chứ cương quyết không chịu "ăn thịt heo mà lề luật đã cấm". Những câu trả lời khẳng khái của 3 trong 7 người anh em cùng mẹ góa này đã chất chứa niềm tin vào sự phục sinh của Do Thái giáo trước quyền lực của dân ngoại vô thần:

 

"Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời" (lời của người con thứ 2); "Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy" (lời của người con thứ 3); "Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu" (lời của người con thứ 4).

 

Bài Phúc Âm hôm nay được Thánh ký Luca thuật lại về những gì liên quan đến phục sinh trong câu trả lời của Chúa Giêsu cho thành phần Sađóc vốn không tin có chuyện phục sinh, qua trường hợp giả tưởng họ đặt ra để chất vấn Chúa Giêsu về một người đàn bà làm vợ của cả 7 anh em ruột. Căn cứ vào trường hợp giả tưởng về hôn nhân được họ tự đặt ra này mà thành phần Sađốc mới quan niệm rằng không thể nào có chuyện sống lại một cách hoang đường về thân xác như thế. Tuy nhiên, phục sinh về thân xác chẳng những là một mạc khải thần linh, mà còn là một mầu nhiệm siêu nhiên, vượt trên tầm hiểu biết hạn hẹp của tâm trí con người trần gian. Chính vì chưa được mạc khải về phục sinh nên mới có chuyện đầu thai luân hồi.

 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, lợi dụng câu chất vấn của những người thuộc phát Sađốc, Chúa Giêsu đã mạc khải thêm một số chi tiết quan trọng liên quan đến sự kiện hay sự thật phục sinh của con người khi hoàn tất mầu nhiệm Cánh chung như sau:

1- Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng.

2- Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần.

3- Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại.

4- Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

Trong 4 chi tiết trên đây từ câu trả lời của Chúa Giêsu về vấn đề sống lại của con người, 2 chi tiết đầu tiên quan đến sự kiện phục sinh của thân xác, và 2 chi tiết cuối liên quan đến sự kiện phục sinh của linh hồn. Trước hết, căn cứ vào 2 chi tiết đầu thì thân xác của con người khi sống lại sẽ nên giống như các thần trời, nghĩa là không còn hữu hình nữa, mà là được biến thể, trở thành thiêng liêng vô hình như các thần trời, không lệ thuộc thời không (thời gian và không gian) như khi còn sống trên thế gian này nữa, và nhờ biến thể như thế, thân xác mới có thể nên một với hồn thiêng mà trở thành bất tử.

 

Sau nữa, 2 chi tiết sau liên quan đến sự kiện phục sinh của linh hồn. Thật ra linh hồn thiêng liêng vô hình như các thần trời, nghĩa là bất tử, không chết như thân xác, một cái chết nơi thân xác của con người gây ra bởi nguyên tội và xẩy ra sau nguyên tội. Tuy linh hồn bất tử nhưng không phải vì thế mà tự nhiên có sự sống đời đời, sự sống thần linh, một sự sống đã bị mất đi bởi nguyên tội sau khi hai nguyên tổ bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình, trong việc dám động chạm đến cây biết lành biết dữ ở ngay giữa vườn địa đường (xem Khởi Nguyên 2:17), nhưng cũng là sự sống đã được Chúa Kitô phục hồi bằng cuộc Vượt Qua của Người.

 

Tuy nhiên, linh hồn của con người muốn được tái sinh trong Chúa Kitô và bởi Chúa Kitô, nghĩa là muốn được sống đời đời phải tin vào Chúa Kitô Phục Sinh: "Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại". Chính vì họ tin vào Chúa Kitô mà họ đã "được vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24; Ephêsô 2:6), và nhờ đó: "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa", "Đấng", được Thánh Phaolô tuyên xưng trong Bài Đọc 2 hôm nay là: "đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành".

 

Nếu Thiên Chúa, trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô, đã cứu chuộc con người cả hồn lẫn xác, thì như Người đã "Vượt Qua" từ cõi chết sang cõi sống thế nào, thì, nơi Người, theo nguyên tắc, nhân tính của con người cũng đã được "vượt qua" như vậy, nghĩa là đã được vượt qua tội lỗi và sự chết mà vào sự sống, nhất là đối với những ai tin vào Người qua Phép rửa: "Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới" (Roma 6:3-4).

 

Thế nhưng, cho dù có được lãnh nhận Phép rửa, và có được thông phần vào sự sống thần linh với Thiên Chúa và của Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải tiếp tục sống xứng đáng với ơn gọi thần linh làm con Thiên Chúa của mình, nghĩa là còn phải sống trung thực với đức tin của mình cho đến cùng nữa họ mới được cứu độ (xem Mathêu 24:13), mới được phục sinh cùng với thân xác của mình trong ngày Chúa Kitô vinh quang tái giáng. Hình ảnh của con người được phục sinh vào lần tái giáng của Chúa Kitô dường như đã được tiên báo trong Thánh Vịnh 16 ở Bài Đáp Ca hôm nay: "nhờ công chính (ám chỉ sống đức tin trên đời này) con sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc (ám chỉ phục sinh), con no thỏa nhìn chân dung Chúa (ám chỉ được hoan hưởng sự sống đời đời là được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trong cõi vĩnh phúc)"!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

TN.CNXXXII-C.mp3  

Ngày 10: Thánh Lêô cả, Giáo Hoàng tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Lêô cả có lẽ sinh tại Etrurie nước Ý khoảng năm 400. Ngài là phụ tá của giáo đoàn Rôma. Ðó là một chức vụ quan trọng đại diện Ðức Thánh Cha trong các công việc tài chính... Tháng 8 năm 440, ngài được cử lên ngôi Giáo Hoàng lấy hiệu là Lêô I.

 

Công việc chính của ngài là lo tẩy trừ các đồi phong bại tục trong Giáo Hội. Ngài để ý đến việc gìn giữ Giáo Hội khi những lầm lạc do các bè rối đem lại, nhất là lạc giáo Nestoriô và Eutyches có khuynh hướng muốn tách biệt nhân tính ra khỏi Thiên tính của Chúa Giêsu và gán cho Ngài hai ngôi vị. Ðể chấm dứt các hậu quả tai hại do các bè rối gây nên, ngài đã triệu tập công đồng năm 451 tại Chalcédoine với sự tham dự của hơn 630 Giám Mục. Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn lao của ngài đối với các hoàng đế, công đồng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

 

Ngài có tài hùng biện và ngoại giao đặc biệt, có thể thuyết phục được những người hung dữ. Ðiển hình là tháng 8 năm 452, Attila chúa rợ Hung (Huns) dẫn quân xâm chiếm Âu Châu, gieo rắc kinh hoàng cho mọi người. Attila kéo quân về Rôma, cả kinh thành run sợ. Nhưng nhờ có Chúa và nhờ tài đức, ngài đã khắc phục được vị tướng đó rút quân trở lại theo đường cũ. Năm 455, lại có Gensérie nổi lên đốt phá, hãm hiếp và tàn sát dân lành, chính nhờ ngài mà loạn quân không còn gieo tai họa nữa.

 

Thêm vào đó, ngài còn lo chấn hưng tinh thần đạo đức của giáo dân đã sa sút. Các bài giảng của ngài tuy đơn sơ, nhưng luôn bao hàm nhiều tính chất thần học. Ngài cũng đã viết nhiều sách vở để bênh vực Giáo Hội, chống lại tà thuyết. Ngài chết ngày 10/11/461, sau gần 22 năm điều khiển Giáo Hội.

 

ĐTC Biển Đức XVI:

Thứ Tư 5/3/2008 - Bài Giáo Lý 68 - Thánh Giáo Phụ Lêô Cả