Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có một mùa hoa

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

Có một mùa hoa

 

Có một mùa hoa ngàn đời vẫn nở

Đỗi xinh tươi rạng rỡ tận cao xa

Đã dệt thành khúc hùng tráng hoan ca

Đã đi vào mùa xuân nơi Thiên Quốc.

 

Một mùa hoa ngợp tràn muôn hồng phước

Màu vinh thắng, một màu trắng tinh khôi

Nơi Tôn Nhan được lãnh phúc đời đời

Nên Thánh nhân mãi còn đây tỏa sáng.

 

Một mùa hoa có cả cung trầm lắng

Đã vun trồng từ cuộc sống dương gian

Đường tin yêu, đường Thập Giá gian nan

Xưa các Ngài vẫn trọn niềm tín thác.

 

Một mùa hoa hương thơm dịu man mác

Mãi lung linh trải đến khắp nơi nơi

Đã viết lên trang tình sử tuyệt vời

Để đời ai Mến - Cậy - Tin dõi bước.

 

Một mùa hoa tỏa sắc hương phía trước

Phúc Thiên Triều, Chúa ân ban ngọt ngào

Gọi hồn con mau hướng tới trời cao

Nguyện một đời sống gương “hạnh các Thánh”.

 

Giuse Trần Thế Tiến