Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô nói với các tu sĩ Dòng Tên: chúng ta cần thay đổi cách chúng ta đứng trước thế giới

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô nói với các tu sĩ Dòng Tên: chúng ta cần thay đổi cách chúng ta đứng trước thế giới

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ hơn 200 người tham dự đại hội do Dòng Tên tổ chức.

 

Hội nghị bàn về, “Một cuộc hành trình công lý và hòa giải.” Hội nghị này được tổ chức để kỷ niệm 50 năm của bộ phận phụ trách điều phối và thúc đẩy hoạt động tông đồ xã hội của mình, Ban Thư ký Công bằng Xã hội và Sinh thái.

 

Tổng quyền Dòng Tên, Arturo Sosa, đã phát biểu trước Đức Thánh Cha khi bắt đầu cuộc hội kiến.

 

“Điều quan trọng nhất đối với đại hội là tìm ra những con đường phải đi trong tương lai trước mắt, ngắn hạn và dài hạn.”

 

Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, nội dung ngài nhắc lại rằng thế giới đang ở trong một tình huống xã hội khủng hoảng.

 

Dức Thánh Cha Phanxicô:

“Nạn buôn bán người, những biểu hiện bài ngoại và sự theo đuổi ích kỷ của lợi ích quốc gia rất nhiều, có sự bất bình đẳng giữa và bên trong các quốc gia phát triển mà không cần khắc phục. Họ phát triển với sự tiến bộ mà tôi sẽ gọi là cấp số nhân.”

 

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thế giới đang trong Thế chiến III, đã chiến đấu theo từng mảnh nhỏ và rằng một sự thay đổi căn bản về tâm lý là cần thiết để thúc đẩy đối thoại.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta cần một cuộc cách mạng văn hóa thực sự, một sự chuyển đổi tâm trí tập thể, về thái độ của chúng ta và cách chúng ta nhận thức và đặt mình vào thế giới.”

 

Đức Thánh Cha đã kết thúc sự can dự, nhắc lại một thông điệp của Fr. Arrupe, Tổng quyền Dòng Tên đã thành lập Ban Thư ký Công bằng Xã hội và Sinh thái. Ngài nói rằng với tư cách là Dòng Tên, họ không nên bỏ quên lời cầu nguyện, một công cụ không thể thiếu đối với sứ mệnh truyền giáo của mình.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn