Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính nhớ Đức Mẹ La-vang

 

 

Thơ CUỐI THÁNG MÂN CÔI

Kính nhớ Đức Mẹ La-vang

 

Cuối Tháng Mân Côi con xin nguyện cầu

Cùng Mẹ La-vang với tâm tình thật sâu

Lạy Mẹ từ bi lân tuất, xin thương nghe dân Việt Nước nhà

Biết bao đoàn con cái gần xa

Luôn hướng lòng lên Mẹ Rất Thánh

Chốn La-vang xa xôi hẻo lánh

Nay tấp nập người đi lại hành hương

Những vết thương bom đạn còn vương

Như chứng tích tình thương của Mẹ

Nước Việt Nam như đã từng sứt sể

Nay lại lành như thể Mẹ chữa cho

Bệnh hồn,xác, bệnh bôn lo

Mẹ thương che chở, chữa cho tật lành

Mẹ thương con cái xa gần

Cùng muôn sự dữ Mẹ hằng chở che

La-vang Linh Địa đi về

Chính nơi có Mẹ chở che muôn phần

Tình thương Từ Mẫu tuất lân

Mẹ luôn ngự tại chốn trần La-vang

Lạy Mẹ Thánh Mẫu La-vang

Mân Côi suy gẫm thiên đàng noi theo

Dù cho chứng tích chiến tranh

La-vang sừng sững như thành kiên trung

Tháng Mười, Mẹ nhắc con lần

Mân Côi Chuỗi Ngọc, con xin vâng lời

“Mân Côi Chuỗi Thánh con ơi!”

Siêng năng lần hạt con thời vâng theo

Lời Mẹ nhắn nhủ sớm chiều

Con luôn vâng đọc hiểm nghèo tiêu tan

Kính mừng , lạy Mẹ Thiên Đàng

Xin thương che chở một đàn con thơ

Con dân Nước Việt mong chờ

Một nền thịnh trị dưới cờ “tình thương”

Mẹ thật là chính NỮ VƯƠNG

Lòng Mẹ ái tuất bốn phương tôn sùng

La-vang linh địa huy hoàng

Là nơi Mẹ đến để ban ơn lành

La-vang linh địa vang danh

Bốn phương sùng bái Mẹ lành MARIA !

Cúi mình kính bái Đức Bà

Mân Côi chuỗi Thánh thật là huyền siêu !

Khắc lòng ghi tạc sớm chiều

Siêng năng cầu khấn, Mẹ yêu thương nhiều./. Amen

 

Cuối Tháng Mân Côi 2019

P.Trần Đình Phan Tiến