Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bằng chứng về hỏa ngục

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

BẰNG CHỨNG VỀ HỎA NGỤC

 

Ông William Booth, người sáng lập Quân Đội Cứu Độ (Salvation Army) và dành cả đời mình để đưa người ta ra khỏi tội lỗi và nghèo khó, cho biết: “Đa số các tổ chức Kitô giáo đều muốn gởi các nhân viên tới trường Kinh Thánh trong 5 năm. Tôi muốn gởi nhân viên tới Hỏa Ngục trong 5 phút. Điều đó chuẩn bị cho họ biết sống đời trắc ẩn”.

 

Booth chưa bao giờ nói rằng những người thất vọng mà ông Phụng Vụ đều đã “ở Hỏa Ngục rồi.” Ông tin có Hỏa Ngục thật, Hỏa Ngục đời đời, và nó khiến ông cố gắng cứu người ta khỏi cảnh ngộ hiện nay và sự chết vĩnh viễn.

 

Không lâu trước khi qua đời năm 1912, ông nói rằng ông thấy mình đi tới một Giáo Hội, “sự tha thứ không có sự ăn năn, sự cứu độ không có sự tái sinh... một Nước Trời không có Hỏa Ngục.”

 

Trong màn sương mù thần học ngày nay, sự tiên báo điềm gở của ông đang mở ra. Ngay cả một số người tuyên bố là tin vào Kinh Thánh cũng đang có ý tưởng khác về sự phán xét đời đời, và những người khác lại từ chối khái niệm về phán xét. Tên gọi thường được đặt cho loại giáo huấn này là Universalism (Thuyết Phổ Độ).

 

Về cơ bản, Thuyết Phổ Độ tin rằng mọi người đều được cứu độ. Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ cứu tất cả nhân loại. Sự ăn năn cá nhân và tin vào Đức Kitô không cần thiết để được vào Nước Trời. Sứ vụ của Kitô giáo là loan báo cho người ta biết Tin Mừng để họ được cứu độ.

 

Nhưng Kinh Thánh có dạy rằng mọi người sẽ được cứu độ? Có chứng cớ Kinh Thánh đối với sự trái ngược này. Đây là 24 lý do để loại bỏ Thuyết Phổ Độ. Và bạn cũng có thể thêm vài điều riêng vào danh sách này...

 

1. Chúa Giêsu đòi hỏi phải có lòng ăn năn sám hối và có đức tin để được tha thứ: “Nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết.” (Lc 13:3) “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15)

 

2. “Nước Hằng Sống” được trao ban cho mọi người, nhưng không phải mọi người lãnh nhận hoặc ước muốn: “Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.” (Kh 22:17)

 

3. Kinh Thánh dạy rằng sẽ có cuộc phán xét sau cái chết: “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.” (Dt 9:27)

 

4. Những người không hoán cải sẽ bị phán xét về tội lỗi mà Kinh Thánh mô tả là Cái Chết Thứ Hai: “Những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.” (Kh 21:8)

 

5. Trái ngược với Thuyết Phổ Độ, giáo huấn của Chúa Giêsu cho thấy rằng đa số nhân loại đang đi trên con đường rộng dẫn tới diệt vong: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’. Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi’. Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13:24-27)

 

6. Chúa Giêsu thường xuyên nói về nơi khủng khiếp dành cho những người ở ngoài Vương Quốc của Ngài: “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 13:41-42).

 

7. Kinh Thánh dạy về tình yêu Thiên Chúa và việc Ngài xét xử tội lỗi. Tin vào việc cứu chuộc của Đức Kitô đền thay tội lỗi chúng ta sẽ cứu chúng ta khỏi cuộc phán xét này: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.” (Rm 5:8-9)

 

8. Chúa Giêsu nói về sự chọn lựa đời đời trong câu Kinh Thánh đầy yêu thương nhất: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16)

 

9. Kinh Thánh dạy rằng có sự phán xét đời đời và vô tận đối với những người không nhận biết Thiên Chúa và những người không tin vào Phúc Âm: “Quả là điều công minh, nếu Thiên Chúa trả báo, nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân, và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người, trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu. Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người, khi Người đến, trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người, và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng đã tin lời chứng của chúng tôi.” (2 Tx 1:6-10)

 

10. Chúa Giêsu dạy rằng tái sinh tâm linh là điều cần thiết để vào Nước Trời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3:3)

 

11. Để trả lời câu hỏi rất rõ ràng về điều cần thiết để được cứu độ, Thánh Phaolô nói rạch ròi: “Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” (Cv 16:31)

 

12.  Chúa Giêsu không chỉ định nhiều con đường dẫn tới Thiên Chúa. Ngài mạnh mẽ nói rằng Ngài là Con Đường duy nhất: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6).

 

13. Những người rao giảng đầu tiên của Giáo Hội xác định rằng Chúa Giêsu là Công Đồng cứu độ duy nhất: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4:12; x. 1 Tm 2:5; Dt 2:3-4; 1 Pr 1:3-5)

 

14. Theo Kinh Thánh, chỉ có những người tin nhận Đức Giêsu Kitô và tin vào Ngài mới là con cái của Thiên Chúa: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1:12)

 

15. Phúc Âm là quyền năng của Thiên Chúa ban Ơn Cứu Độ cho những người tin: “Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp.” (Rm 1:16; x. Rm 10:9)

 

16. Khác với lời dạy rằng những người không tin vào Đức Kitô đã được cứu độ rồi, Kinh Thánh dạy rằng họ đã bị luận phạt rồi. Niềm tin vào Đức Kitô đưa chúng ta ra khỏi án phạt và vào trong mối quan hệ với Thiên Chúa: “Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3:18)

 

17. Chỉ những người có tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên mới được vào Thành Phố Vĩnh Hằng của Thiên Chúa: “Ai không có tên ghi trong Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ lửa.” (Kh 20:15; x. Kh 21:27)

 

18. Người ta không tự động trở nên công chính. Chỉ khi nào chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa mới nhận chúng ta là người công chính trước mặt Ngài: “Người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính.” (Rm 4:5)

 

19. Sự sống đời đời chỉ đến qua mối quan hệ với Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết Chúa Cha nếu chúng ta không biết Chúa Con: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17:3)

 

20. Thập Giá của Đức Kitô là nơi cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta tin điều đó thì chúng ta mới được cứu độ: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3:14-15)

 

21. Chỉ những người có Con Thiên Chúa thì mới có sự sống đời đời: “Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.” (1 Ga 5:11-12)

 

Ngoài những câu trên đây, câu chuyện về đại đội trưởng Cornêliô trong Cv 10 và 11 cung cấp chứng cớ mạnh mẽ chống lại Thuyết Phổ Độ. Cornêliô sùng đạo, thường xuyên cầu nguyện, giúp người nghèo và được thị kiến thiên thần. Nhưng Thiên Chúa muốn ông đón nhận Phúc Âm để ông biết Chúa Giêsu và được cứu độ.

 

22. Ngoài các chứng cớ Kinh Thánh, còn có các lý do thực tế để loại bỏ Thuyết Phổ Độ. Lịch sử cho thấy rằng việc thừa nhận Thuyết Phổ Độ là làm cho Giáo Hội đi về hướng chủ nghĩa tự do về thần học (theological liberalism). Rồi chẳng bao lâu thì mọi sự tin tưởng vào Kinh Thánh đều biến mất và tính duy nhất của Phúc Âm Kitô giáo cũng bốc hơi hết.

 

23. Nếu chúng ta chấp nhận Thuyết Phổ Độ, không còn sự thúc bách loan báo Tin Mừng hoặc cấp bách thi hành sứ vụ. Thật vậy, việc truyền bá Phúc Âm và sứ vụ sẽ phải định nghĩa lại. Chúng ta không cần nhìn xa hơn hầu hết các giáo phái lớn để thấy những gì xảy ra với việc truyền bá Phúc Âm khi Thuyết Phổ Độ chiếm ưu thế.

 

24. Nếu Thuyết Phổ Độ đúng, không còn gì để mất bằng cách thúc bách tiếp tục làm cho người ta tin vào Đức Kitô. Nhưng nếu thuyết đó sai mà chúng ta vẫn thích, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất trắng – kể cả những người không biết Đức Kitô.

 

Cần phải nói rõ rằng Thiên Chúa không thể bị thử thách, bởi vì “Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” (St 18:25). Nhưng đức tin của chúng ta phải được thử thách. Tâm hồn của chúng ta phải được thử thách. Bất cứ điều gì Ngài xét xử đều làm cho những người không đáp lại Phúc Âm sẽ bị xét xử theo tiêu chuẩn của Ngài là sự công chính và lòng yêu thương.

 

Khi chúng ta suy nghĩ về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vấn đề này bị đảo ngược. Bởi vì Thiên Chúa cực thánh, sự kỳ diệu không là cái gì đó bị mất. Thật kỳ diệu là bất cứ ai trong nhân loại nổi loạn cũng sẽ được cứu! Nhưng chỉ có công cuộc cứu độ của Đức Kitô trên Thánh Giá mới có thể giải hòa chúng ta với Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa đã đặt khối đá to lớn nhất để có thể ngăn chặn cơn điên loạn của nhân loại đang chạy về phía Hỏa Ngục. Ngài đã sai chính Con Một của Ngài tới trần gian. Thiên Chúa đích thân can thiệp qua Đức Kitô. Sự hy sinh của Ngài trên Thánh Giá đã thanh toán “món nợ đời” cho tội lỗi của chúng ta. Đó là Tin Mừng cho tất cả những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô.

 

Tán thành Thuyết Phổ Độ là điều thật buồn. Nhưng từ chối nó mà không ảnh hưởng gì hoặc không thay đổi gì trong tâm hồn thì thật nguy hiểm. Nếu chúng ta tin rằng người ta bị hư mất ở ngoài Đức Kitô (mà đúng thế), và cho rằng tin vào Đức Kitô là cách duy nhất để lãnh nhận Ơn Cứu Độ (mà thật vậy), điều gì có thể là sự ưu tiên hơn việc làm cho Phúc Âm lan rộng hết sức theo khả năng của chúng ta?

 

Tuyên bố những người “được cứu” là những người bị nô lệ vì bóng tối thì đó là sự lừa bịp và ma quỷ chắc chắn chơi trò độc ác nhất. Chúng ta được sai đến một thế giới đã bị mất với Phúc Âm đầy sức mạnh. Sứ điệp của chúng ta làm cho những người mù tâm linh có được ánh sáng và giải thoát những người bị Satan xiềng xích. Chúng ta không loan báo rằng người ta được tha thứ mà là họ có thể được tha thứ.

 

Tôi KHÔNG MUỐN đứng trước mặt Đức Giêsu Kitô như một người theo Thuyết Phổ Độ. Nhưng tôi cũng KHÔNG MUỐN đứng trước mặt Ngài như một người theo giáo phái Phúc Âm mà không truyền bá Phúc Âm (as an evangelical who was not evangelistic). Hẳn là có sự thanh toán nghiêm túc chờ đợi chúng ta nếu chúng ta tin có án phạt đời đời dành cho những ai không tin vào Đức Kitô – nhưng chẳng làm chi cả! Phục hồi sự thật của Kinh Thánh và sự truyền bá lòng trắc ẩn là nhu cầu cấp bách của chúng ta.

 

Thánh Phaolô nói: “Lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng.” (Rm 9:2-3) Ngài tin rằng mọi người ở ngoài Đức Kitô đều bị hư mất, và điều đó làm cho ngài tan nát con tim.

 

Với Thuyết Phổ Độ, chính những trái tim tan vỡ đó thường cản trở việc loan báo Tin Mừng. Ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn chưa nghe nói về “gánh nặng của những người hư mất”. Và mùa gặt đã sẵn sàng được thu về bởi những người trước đó đã đi gieo trong nước mắt. (x. Tv 126:5-6)

 

Thần học đúng sẽ truy tố chúng ta nếu chúng ta không giành lại mệnh lệnh truyền bá Phúc Âm. Chúng ta phải tin sự thật, và chúng ta phải hành động về điều chúng ta tin. Chúng ta không chỉ bác bỏ thần học sai lầm, mà chúng ta còn phải ôm lấy những người cần có Chúa Giêsu.

 

DAVID SHIBLEY

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicSay.com)

Mùa Cầu Hồn – 2019