Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyến xe cứu đời

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

CHUYẾN XE CUỐI ĐỜI

 

Sinh và Tử, đó chính là định mệnh

Phận con người tro bụi chỉ thế thôi

Định mệnh đó có thể buồn hoặc vui

Chỉ có mình mới có thể quyết định

 

Chuyến xe tang chắc chắn không thể tránh

Không hành lý, không có gì đem theo [*]

Dù sinh thời sống sướng – khổ, giàu – nghèo

Nằm bất động với hai bàn tay trắng

 

Cõi đời đời tối tăm hay xán lạn

Tùy thuộc vào tự do của chính mình

Mãi mãi là thánh nhân hoặc yêu tinh

Ai cũng có trái tim và lý trí

 

Chuyến xe cuối chỉ đi vào nghĩa địa

Lâu hay mau tùy khoảng cách gần – xa

Không ai muốn giữ lại cái thây ma

Người thân thiết cũng chỉ tiễn tới huyệt

 

Mọi thứ xong, cánh cửa xe cũng khép

Giữa tĩnh lặng, đơn độc, có gì khoe?

Mộ có đẹp cũng chẳng nghĩa lý gì

Có hãnh diện thì người sống được hưởng

 

Niệm sự chết để xác định cách sống

Không bi quan mà luôn thấy lạc quan

Nhờ ơn Chúa và mình phải quyết tâm

Chuyến cuối đời sẽ là chuyến hạnh phúc

 

TRẦM THIÊN THU

Mùa Cầu Hồn – 2019

[*] 1 Tm 6:7 – “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.”