Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vatican: kế hoạch hội nghị của các giám mục Đức ‘không hợp lệ về mặt giáo hội’

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Vatican: kế hoạch hội nghị của các giám mục Đức ‘không hợp lệ về mặt giáo hội’

 

ĐHY Marc Ouellet, tổng trưởng Bộ Giám mục

 

Trong một bức thư gửi cho các giám mục Đức tuần trước, Vatican đã nói rằng “những kế hoạch cho một “triến trình hội nghị liên kết” ở Đức là “không có giá trị về mặt Giáo hội.”

 

Kế hoạch cho một “tiến trình hội nghị liên kết” lần đầu tiên được công bố bởi Đức Hồng y Reinhard Marx, người đứng đầu hội đồng giám mục Đức, vào đầu năm nay.

 

Catholic News Agency (CNA) đã báo cáo vào tuần trước rằng những tài liệu dự thảo cho Thượng hội đồng đã lên kế hoạch, đã được phê duyệt vào tháng 8 bởi ủy ban điều hành của hội đồng giám mục Đức, trước phiên điều trần cuối cùng tại một cuộc họp đầy đủ các giám mục Đức, sẽ được tổ chức vào ngày 23 đến 26 tháng 9. CNA cũng tường thuật rằng các nhóm làm việc nhỏ kết nối với Thượng hội đồng đã bắt đầu thảo luận về một loạt các chủ đề gây tranh cãi của Giáo hội.

 

Trong một lá thư ngày 4 tháng 9 gửi cho Marx, Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục của Vatican, nói rằng các kế hoạch cho một Thượng Hội đồng phải tuân theo những hướng dẫn do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào tháng 6, đặc biệt là một Thượng hội đồng ở Đức không thể hành động thay đổi giáo huấn hoặc kỷ luật thuộc Giáo hội Hoàn vũ.

 

Đức Hồng y Ouellet cũng gửi cho Marx một bản đánh giá pháp lý dài bốn trang về những tài liệu dự thảo của các Đức Giám mục Đức.

 

Cả hai, thư của Đức Hồng y Ouellet và đánh giá pháp lý đính kèm đều được CNA thu thập.

 

Bản đánh giá, được ký bởi người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng Tòa thánh Vatican về các văn bản lập pháp, nói rằng các giám mục Đức đã vi phạm những quy tắc thuộc Giáo luật và trên thực tế, đã đặt ra để thay đổi các quy tắc và giáo lý phổ quát của Giáo hội.

 

Trong bản đánh giá pháp lý về các đạo luật dự thảo, Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp, lưu ý rằng người Đức đề xuất đối xử với bốn chủ đề chính: “thẩm quyền, tham gia và phân chia quyền lực,” “đạo đức giới tính” “hình thức của đời sống linh mục,” và “phụ nữ tại các bộ và văn phòng của Giáo hội.”

 

“Dễ nhận thấy rằng những chủ đề này không chỉ ảnh hưởng đến Giáo hội ở Đức mà cả Giáo hội Hoàn vũ và - với một vài ngoại lệ - không thể là đối tượng của những cuộc thảo luận hay quyết định của một Giáo hội cụ thể mà không mâu thuẫn với những gì được Đức Thánh Cha bày tỏ trong thư của ngài,” Đức Tổng Giám mục Iannone viết.

 

Trong bức thư gửi Giáo hội tại Đức ban hành vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo các giám mục Đức hãy tôn trọng sự hiệp thông phổ quát của Giáo hội.

 

“Mỗi lần cộng đồng giáo hội cố gắng giải quyết vấn đề một mình, tin tưởng và tập trung hoàn toàn vào lực lượng hoặc phương pháp, trí thông minh, ý chí hay uy tín của mình, cuối cùng nó đã gia tăng và duy trì những tệ nạn mà nó cố gắng giải quyết,” Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

 

Đánh giá pháp lý của Vatican đã đưa ra một loạt những mối quan tâm về cấu trúc được đề xuất và những người tham gia vào “lộ trình thượng hội đồng” của người Đức. Nó đã kết luận rằng các giám mục Đức không lên kế hoạch cho một hội đồng quốc gia, mà thay vào đó là một hội đồng Giáo hội cụ thể - một điều họ không thể tiến hành mà không có sự chấp thuận của Roma.

 

“Rõ ràng từ các điều khoản của dự thảo các đạo luật rằng Hội đồng Giám mục Đức đã có ý định thành lập một Hội đồng đặc biệt theo những điều khoản 439-446 nhưng không sử dụng thuật ngữ này,” Thư nói, nhấn mạnh sự cho phép cần thiết của Vatican với một cuộc hội họp như vậy.

 

“Nếu Hội đồng Giám mục Đức đưa ra kết luận rằng cần phải có một Hội đồng cụ thể, thì họ nên tuân theo các thủ tục do Bộ luật (của Giáo Luật) cung cấp để đi đến một cuộc thảo luận ràng buộc.”

 

Một hội đồng, không giống như một thượng hội đồng, là một cuộc họp của các giám mục được trao thẩm quyền đưa ra luật pháp cho Giáo hội tại một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, nhưng chỉ dưới quyền trực tiếp của Rome, nơi xác định phạm vi thẩm quyền của nó. Một hội đồng, mà các giám mục Đức đã gọi là tập hợp theo kế hoạch của họ, thay vào đó được cho là một nhóm mục vụ và tư vấn, mà không có thẩm quyền để thiết lập chính sách. Tổ chức một hội đồng ở cấp quốc gia ít phổ biến hơn nhiều so với việc tổ chức một thượng hội đồng, và yêu cầu Tòa thánh phải phê chuẩn chương trình nghị sự, phạm vi hành động và các nghị quyết cuối cùng của nó.

 

Kế hoạch của các giám mục Đức cho thượng hội đồng hội ý với những thành viên hội đồng hội đồng về khả năng đưa ra các chính sách mới cho Giáo hội tại Đức. Điều này, thư Vatican nói, không được chấp nhận.

 

Bức thư của Vatican còn nói rằng đề xuất của Thượng hội đồng tạo ra “không có giá trị về mặt giáo hội.” Nó đã trích dẫn những đề xuất của các giám mục hợp tác với Ủy ban Công giáo Trung ương Đức, một nhóm giáo dân đã có lập trường công khai chống lại một loạt những giáo huấn của Giáo hội, bao gồm về phong chức cho phụ nữ và đạo đức giới tính.

 

Đánh giá của Vatican lưu ý với quan ngại rằng Ủy ban Công giáo Trung ương Đức chỉ đồng ý tham gia vào quá trình này nếu hội nghị Thượng hội đồng có thể đưa ra các chính sách ràng buộc cho Giáo hội Đức.

 

“Làm thế nào một Giáo hội cụ thể có thể cân nhắc một cách ràng buộc nếu các chủ đề liên quan đến ảnh hưởng đến toàn Giáo hội?” Đức Tổng Giám mục Iannone đặt câu hỏi.

 

“Hội đồng giám mục có thể mang lại hiệu lực pháp lý cho các nghị quyết (về những vấn đề này), điều này vượt quá khả năng của nó,” trong thư của ngài nói.

 

“Thượng hội đồng trong Giáo hội, mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến, không đồng nghĩa với dân chủ hay quyết định đa số,” Tổng Giám mục Iannone viết, lưu ý rằng ngay cả khi một Thượng Hội đồng Giám mục hội nghị tại Roma, thì tùy theo Đức Giáo hoàng trình bày những kết quả.

 

“Tiến trình thượng hội đồng phải diễn ra trong một cộng đồng có cấu trúc thuộc hàng giáo phẩm,” bức thư nói thêm, “và bất kỳ nghị quyết nào cũng cần phải có sự chấp thuận rõ ràng của Tòa thánh.”

 

Tài liệu đánh giá pháp lý cuối cùng đã kết luận rằng những đề xuất của Đức “đã công khai để lại nhiều vấn đề đáng được quan tâm.”

 

Các quan chức cao cấp ở cả Hội đồng Giám mục và Hội đồng Giáo hoàng về văn bản lập pháp đã xác nhận với CNA rằng cả hai tài liệu đã được gửi đến Đức Hồng y Marx tuần trước, với chỉ thị rằng nội dung của họ sẽ là cơ sở để thảo luận thêm về tiến trình thượng hội đồng khi các giám mục Đức hội họp tiếp theo như một hội nghị đầy đủ.

 

Không rõ liệu bức thư và tài liệu đính kèm đã được lưu hành trong toàn thể giám mục Đức hay chưa.

 

Những chỉ dẫn đó dường như muốn kêu gọi một cách hiệu quả các giám mục Đức nhằm loại bỏ hoàn toàn kế hoạch của họ.

 

Một quan chức cấp cao của Bộ Giám mục nói với CNA ngày 12 tháng 9 rằng những vấn đề được đưa ra trong tài liệu đánh giá là “vô cùng cấp bách.”

 

“Tất nhiên có một cảm giác rằng người Đức đơn giản là không muốn lắng nghe. Chính đức Thánh Cha Phanxicô đã viết và dường như không có thông báo nào về điều đó,” quan chức này nói.

 

Một quan chức cấp cao của Bộ Giáo lý Đức tin, không liên quan đến việc xem xét các đề xuất của Đức, nói với CNA rằng có một ấn tượng rộng rãi trong các quan chức Vatican rằng các giám mục Đức, do Marx lãnh đạo, hầu hết làm ngơ trước những can thiệp của Vatican.

 

“Mọi người đều biết những gì người Đức muốn đạt được, họ hoàn toàn ồn ào về điều đó. Có một ý nghĩa đang nhen nhúm rằng Marx không thể chờ đợi một mật nghị để hành động như giáo hoàng. Ông ta đã quyết định ông ta biết những gì là tốt đẹp nhất cho Giáo hội và ông ta sẽ thấy nó được thực hiện.”

 

“Còn nhiều những gì phải làm, nhưng để chờ xem. Chính Đức Thánh Cha đã viết thư cho người Đức và họ đã phớt lờ. Nếu họ có thể phớt lờ Đức Thánh Cha, chắc chắn họ sẽ chẳng coi bất kỳ ai khác ở Giáo Triều ra gì.”

 

Trong một cuộc họp tháng 8 thuộc hội nghị điều hành của hội đồng giám mục, các giám mục Đức đã từ chối một đề nghị thượng hội đồng được định hướng trực tiếp bởi những chỉ dẫn gần đây cho Giáo hội Đức của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

Tại cuộc họp đó, 27 người đứng đầu giáo phận Đức, đã đánh bại một đề xuất thay thế cho một tiến trình thượng hội đồng tập trung vào “ưu tiên truyền giáo,” được Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi, nhấn mạnh sự lựa chọn trước hết thay vào đó, rồi sau đó với kế hoạch Hội nghị Thượng hội đồng của Đức Hồng y Marx.

 

Trong khi phản ánh nhiều cấu trúc của kế hoạch Marx, tài liệu thay thế đã đề xuất “một sự đổi mới tinh thần bao hàm toàn diện và triệt để phù hợp với Giáo hội hoàn vũ và đức tin của nó theo nghĩa của ‘Ưu tiên truyền bá Phúc Âm” được Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi.”

 

Thay vì tìm cách đối phó với các chủ đề vượt quá thẩm quyền giáo luật của các giám mục - như giáo huấn giáo hội hoàn vũ về đạo đức giới tính, kỷ luật giáo sĩ và phong chức cho phụ nữ - thay vào đó, họ tập trung vào các chủ đề như vai trò của giáo dân trong việc rao giảng Tin Mừng, tác vụ giới trẻ và giáo lý, hộ trợ hôn nhân và gia đình, ơn gọi và hướng dẫn giáo lý cho việc Phúc Âm hóa.

 

“Không có vấn đề nào mà họ biết Đức Thánh Cha muốn gì ở họ,” một quan chức cấp cao tại Hội đồng Giáo hoàng về văn bản lập pháp nói với CNA. “Câu hỏi đặt ra là các giám mục Đức có còn quan tâm đến những gì Đức Thánh Cha nói hay không.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn