Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi lạ

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

CHUỖI LẠ

 

Chuỗi Mân Côi – lời mời gọi nên thánh

Là cầu thang dẫn thẳng tới Thiên Đàng

Giúp điềm tĩnh và biết sống khiêm nhường

Là vũ khí chống trầm cảm, thất vọng

 

Chuỗi Mân Côi dẫn về Miền Ánh Sáng

Hồn thanh thản vui sống giữa bình an

Không sợ lạc vì có Mẹ từ nhân

Dẫn đưa đi gặp chính Đấng Cứu Độ

 

Chuỗi Mân Côi đơn sơ và giản dị

Nhưng kỳ lạ khi miệng đọc, tay lần

Chuỗi bình dân nhưng quý giá vô ngần

Giúp kiên cường thực hành các nhân đức

 

Chuỗi Mân Côi giúp vượt qua mưu chước

Loài quỷ ma giăng bẫy độc hại người

Nếu hằng ngày yêu mến Chuỗi Mân Côi

Vẫn vui cười dẫu đường đời gian khó

 

Chuỗi Mân Côi chứng tỏ lòng yêu Mẹ

Giúp thanh luyện linh hồn nên trắng tinh

Có sức mạnh để đền tội lỗi mình

Và có thể đền tội của người khác

 

Chuỗi Mân Côi nối kết trời với đất

Bản hợp xướng của ý thánh, lời thiêng

Là của chung mặc dù cầu nguyện riêng

Sáng danh Chúa ngay khi Kính mừng Mẹ

 

TRẦM THIÊN THU