Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cách ngăn ngừa tội nguyên tổ

Cách ngăn ngừa tội nguyên tổ

 

Sơ đang giảng ngon trớn:
- Tội nguyên tổ là tội truyền từ đời ông Adong và bà Evà cho tới đời con cháu chúng ta...

 

Thấy Tèo nói chuyện không nghe giảng, Sơ chỉ tay và nói:
- Em, cho Sơ biết cách nào để ngăn ngừa tội nguyên tổ?

 

Tèo đáp tỉnh bơ:
- Dạ, muốn tránh tội nguyên tổ, mọi người phải đi chích ngừa ạ !

 

Sơ lắc đầu chào thua: ???!!!...

Mimosa phụ trách