Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đã đạt được thỏa thuận về đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Đã đạt được thỏa thuận về đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam

 

 

Một nhóm làm việc ngoại giao của Tòa Thánh - Việt Nam, đã họp bên trong Vatican tuần này, và đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một đại diện giáo hoàng thường trú tại quốc gia Đông Nam Á này.

 

Một đại diện giáo hoàng thường trú được coi là một bước trung gian trong quan hệ ngoại giao, dưới chức vụ Khâm sứ Tòa Thánh.

 

Tòa Thánh và Việt Nam chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao đầy đủ, nhưng đã tham gia những cuộc thảo luận song phương chính thức kể từ năm 2009. Hội nghị thượng đỉnh ngày 21 đến 22 tháng 8 là cuộc họp thứ tám của nhóm làm việc, đã gặp tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2018.

 

 

Từ năm 2011, Tòa Thánh đã có một đại diện giáo hoàng không thường trú tại Việt Nam. Trong cuộc họp năm 2018 tại Hà Nội, các đoàn đã đồng ý nâng cấp đại diện này từ không thường trú thành thường trú, tình trạng thường trú.

 

Theo một tuyên bố chung ngày 23 tháng 8, nhóm làm việc Tòa Thánh-Việt Nam đã thảo luận về các quy định nhằm củng cố một thỏa thuận như vậy, “theo quan điểm về việc thành lập Văn phòng sớm nhất có thể.”

 

Trong cuộc họp, Tòa Thánh cũng bày tỏ sự đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhà nước đối với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam. Nhà nước đã đảm bảo cam kết tiếp tục cải thiện chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

 

“Hai bên cũng bày tỏ cam kết tiếp tục đối thoại dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng những nguyên tắc được hai bên thỏa thuận chủ yếu điều chỉnh những mối quan hệ song phương. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa những mối liên hệ, gồm cả ở nhữnn cấp độ cao, giữa hai bên,” theo tuyên bố.

 

Phái đoàn Việt Nam cũng đã hội kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô; Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin; và Thư ký Quan hệ với các quốc gia, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher.

 

Các phái đoàn được lãnh đạo bởi Đức Ông Antoine Camilleri, thư ký của Vatican về quan hệ với các quốc gia; và Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Vị trí đại diện giáo hoàng không thường trú tại Việt Nam được nắm giữ bởi Sứ thần Tòa Thánh ở Singapore, hiện là Tổng giám mục Marek Zalewski.

 

Người Công giáo ước tính chiếm khoảng 7% dân số Việt Nam, là 97 triệu người. Thực hành tôn giáo chiếm ưu thế là những tôn giáo dân gian, tiếp theo là Phật giáo.

 

Luật tự do tôn giáo Việt Nam đã được thảo luận từ năm 2013, khi hiến pháp Việt Nam được sửa đổi. Luật pháp bảo đảm tự do tín ngưỡng cho mọi người, và chính thức bảo đảm tự do tôn giáo.

 

Tuy nhiên, các cộng đồng Công giáo đã phải trải qua một số hạn chế dưới chế độ cộng sản nắm quyền sau năm 1975.

 

Theo báo cáo thường niên năm 2019 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các điều kiện tự do tôn giáo ở quốc này đã thoái lui từ năm 2018 đến 2019, và mặc dù có những cải thiện không đáng kể, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những cá nhân và những tổ chức tôn giáo.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn