Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lặng

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

LẶNG…

 

Nếu hiểu theo nghĩa đen, người ta có thể hiểu sai ý Thiên Chúa muốn nói với ta qua bài Tin mừng hôm nay: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51)

 

Sự chia rẽ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là sự chia rẽ vì Tin mừng, vì sự thật. Chỉ vì việc sống và loan truyền ơn cứu độ của Thiên Chúa mà khiến cho người ta chia rẽ bởi không hiệp nhất trong một đức tin và lòng mến. Chính sự đấu tranh cho chân lý và sự thật mà khiến người ta xâu xé lẫn nhau, bởi không tin và làm theo Lời Chúa dạy, và không tuân theo giáo huấn của Hội thánh.

 

Có thể nói hành trình Thiên Chúa đem con người trở về với sự thật của chính mình là một hành trình hết sức khó khăn. Người ta không còn tin Thiên Chúa cho nên từ chối tất cả những đòi hỏi của Tin mừng. Từ chối sự thật về Thiên Chúa cũng chính là từ chối sự thật lớn nhất trong cuộc đời này. Thiên Chúa, Đấng là Chủ, Đấng sáng tạo thế giới và cứu chuộc con người. Ngài đã toàn thắng thế gian, và tội lỗi. Mọi thế lực của ma quỷ và thế gian, tội lỗi không thắng vượt được Ngài.

 

Thiên Chúa của chúng ta đã chiến thắng tất cả. Vậy còn chúng ta thì sao, chúng ta có niềm tin đủ vào Ngài để có thể trở thành chứng nhân của Ngài hay không? Một khi chúng ta có niềm tin chắc chắn với Ngài thì việc trở thành chứng nhân của Ngài là việc hết sức nhẹ nhàng. Lúc này người ta có thể chiến thắng mọi nỗi sợ hãi để trung thành với niềm tin của mình, để loan truyền cho thế giới hiểu rằng lòng thương xót Chúa đã cứu chuộc họ. Và vượt qua mọi đau khổ, thử thách cũng như cám dỗ để minh chứng cho mọi người hiễu rằng tình thương và quyền năng của Thiên Chúa toàn thắng.

 

Chỉ khi có lòng mến và niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, người ta mới có can đảm trở thành nhân chứng của Ngài. Đó là nhân chứng của cả một đời biết sống cho chân lý và sự thật. Sự khôn ngoan đích thực của những ai muốn trở nên con cái của Sự sáng chính là việc kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ Lời Người.

 

Trong cuộc sống có thể trận chiến giữa cái thiện và cái ác là một trận chiến kéo dài mãi mãi. Và nếu như ai đó không chọn Thiên Chúa làm lẽ sống đời mình thì con lao đao, vất vả trong những giằng xéo của ba thù. Tuy nhiên, nếu như niềm tin được đặt trọn vẹn nơi Thiên Chúa, thì không gì có thể khiến chúng ta khuất phục được.

 

Sự khôn ngoan của người làm con Chúa là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, là niềm vui, hoan lạc, là bình an và dấn thân. Đó là những dấu chỉ của bình an nội tâm đích thực, của những con người thực sự có Chúa. Ngược lại, những hoa trái không đến từ tình yêu thì đều là hận thù, ích kỉ, ganh ghét…

 

Lạy Chúa, xin ban cho con bình an của Ngài, bình an đích thực của ơn cứu độ. Nguồn bình an ấy hoàn toàn không hiểu theo nghĩa thế gian, vật chất, nhưng là sự bình an tâm linh của con người biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Xin giúp con, vì Tin mừng, vì hạnh phúc đời sau, vì ơn cứu độ… mà biết buông bỏ tội lỗi, tham vọng, ích kỉ để chỉ biết sống tôn thờ, yếu mến và vâng phục thánh ý. Xin cho con có được nguồn bình an của Thiên Chúa, đó là sự an bình của một tâm hồn thanh lặng trước muôn ngàn gào thét của thế lực sự dữ.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.