Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 241-250

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 18

RÈN LUYỆN TƯ DUY  
Tập 4

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
241. TÌM KẾM   ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
DORUPBAVEN
GIACOBE
MOTHUSELAC
 
Từ tiếp theo là :
 
AGUTTO
SAMSON
EUTYKHO 
MATTHEU 
                     

 
 
“Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn;
Ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.”
Huấn ca 3,16

 
242. ĐỐ BẠN   ! L

 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
LUCA có 2 mẫu tự 
NERI   có 2 mẫu tự
ACNI   có 4 mẫu tự
RODE không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
 
243. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L  
 
 
BATSEVA
REBECA
RAKHAP
EVODIA
IDEVEN
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
GIOANNA
SAMARIA
TIME 
 
244. TÌM & TÌM  ! L  
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật có 3 cặp mẫu tự khác nhau.
 
Ví dụ : 
 
SUSANNA
 
 
 
245. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NATHAN
MAHALANEN
ARITIAKHO
DIONYXIO
BARABA
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
MARIA
PHILIPPHE
NICODEMO
COLEMENTE  
 
 
 
“Hỡi anh  em là những người con bé nhỏ, 
hãy tránh xa các tà thần !”
1Ga 5,21

 
246. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L  
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ETTE
OOCPA
AGUTTO
 
Từ tiếp theo là :
 
KHUNDA 
MATTHEU
PECXIDE
OHOLA              
 
 
247. TÌM KẾM   ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
DORUPBAVEN
BAGIESU
EVODIA
 
Từ tiếp theo là :
 
COLAUDIO
QUIRINIO
OVET
PONUEN 
       
 
 
 
“Ai bưng tai chẳng muốn nghe Lề Luật,
cả lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm.”
Châm Ngôn  28,9

 
248. ĐỐ BẠN   ! L
 
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
LYXANIA  có 1 mẫu tự.
TIMOTHE có 2 mẫu tự.
LADARO  có 2 mẫu tự.
XEDA        không có mẫu tự nào.
NACGAI   không có mẫu tự nào.
MARIA      không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
249. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai. 
 
DVTBTSVSLMN
 
Gợi ý : Trong gia đình này có nhân vật ĐAVIT.
 
 
250. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L  
 
HERODIA
MARIA MACDALA
MACTA
PORIKILA
XAPHIRA
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
OVET
BETANIA
XINTIKHE
  
 
“Đừng làm chi vì ghen tị hay vì hư danh, 
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường 
mà coi người khác hơn mình.”
Pl 2,3


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
231. CÙNG SUY GẪM ! J
Những nhân vật đều lần lượt xuất hiện 1, 2, 3 và 4 nguyên âm. Vậy nhân vật tiếp theo là COLAUDIO.
 
232. CÙNG TÌM ! J 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
BATIME, TIME, ANRE, CAIN,
GIESE, KHANAN, ACKHIPPO.
 
233. CÙNG TÌM ! J 
Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy COTURA không thuộc nhóm này.
 
234. TÌM NGƯỜI ! J 
APPHIA, ETTE, OOCPA, PONINNA,
RUUMA, SUSANNA, VATTI, XIPPORA …
 
235. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! J
ACKHIPPO.
 
236. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J
ELIA.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
237. TÌM & TÌM  ! J
 
AVIGAGIN (8), BATSEVA (7)
BECNIKE (7), COLEOPAT (8)
CANDAKE (7), DORUXILA (8)
ELISEVA (7), ELISABET (8)
GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8)
GIOANNA (7), HERODIA (7)
LORUKHAMA (9), MAKHALAT (8)
OHOLIVA (7), PONINNA (7)
PORITCA (7), PORITKILA (9)
PECXIDE (7), SUSANNA (7)
XIPPORA (7), XAPHIRA (7)
XINTIKHE (8)… …
 
238. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là POROKHORO.
 
239. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2 & 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  COLAUDIO.

240. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  MATTAT.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng