Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 201 - 210

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 201 - 210


 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 201.  TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L  
 
BENGIAMIN con bà RAKHEN
EPRAIM        con bà ATNÁT
XARA            con bà ETNA 
       ?             con bà ELISABET
 

 
202. BẠN CÓ BIẾT  ! L

 

    

 
Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp nguyên âm và 1 cặp phụ âm, biết rằng trong nhân vật này không có mẫu tự A.
  
 
203. BẠN CÓ BIẾT  ! L
 
1. Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet.
 
           Vd : ABEN 
 
2. Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet đảo ngược.
 
  
204. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L 
 
Đây là 2 tổng trấn liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai. 
 
QRNPHLT
 
 
205. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
  
Đây là 2 nhân vật nữ được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
          MAAICRTAAM 
 
“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Lc 10,42

 
206.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
 
Đây là 2 thượng tế thời Chúa Giêsu được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
           CNAAINPAHHAK 

  
207. CÙNG GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
  
MONATHAN
HAATDI
BALINO
BOBOXO
NAENE
 
Từ tiếp theo sẽ là :
 
SAEVA
BAPHERO
MUBALAC
TASEM
 
“Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan,
 thêm cao lớn và thêm ân nghĩa
 đối với Thiên Chúa và người ta.”
Lc 2,52

 
208. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
 
GIOANNA
GIULIA
PONINNA
 
Từ tiếp theo là :
 
KHUNDA
ELISEVA
MACTA
SUSANNA         
 
 
209. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
LADARO
KIT
ISAIA
 
Nhân vật tiếp theo sẽ là :
 
GIACOP
ELIA
HERODE
TOMA
 
 
210. CÙNG TÌM !  L  
 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
BENGIAMIN
DAVIT
ADAM
DUPLIO
AXINHRIT
CAIPHA
GIEREMIA
QUATO
XINVANO
SIMY
 
“Ai không yêu thương
 thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.”
1Ga 4,8


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
  
191. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
Những nhân vật đó là :
OOCPA – NAOMI – ISAIA – MACTA.
Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng.  Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3.  Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 2.  Hàng ngang thứ 4, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.
 
192.  SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J  
BETANIA.
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.
 
193. CÙNG SUY GẪM ! J
Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật chung là sau nguyên âm A là phụ âm N. Số lượng các mẫu tự đứng trước nguyên âm  A lần lượt 0, 1, 2, 3, 4 và 5 mẫu tự. Vậy nhân vật tiếp theo là MAHALANEN.
 
194. CÙNG TÌM  ! J
BINHA, COTURA, DINA, DINPA, DORUXILA, EVA, ETNA, EVODIA, GAIEN,
GOME, HERODIA, KHUNDA, LEA, LYDIA, MINCA, MIKHAN, NAOMI, PUA, RAKHEN, RUT, SOVA, SIPRA, SALOME … …
 
195. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
CHỒNG                   VỢ
************              ********
AQUILA           PORITKILA (1Cr16,19)
KHANANIA      XAPHIRA (Cv 5,1)
KHUDA            GIOANNA (Lc 8,3)
ADAM              EVA (St 3,20)
DACARIA        ELISABET (Lc 1,5)
GIUSE             MARIA (Mt 1,16)
AMRAM          GIOKHEVET(Xh 6,20)
 
196. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  GIOKHEVET.
 
197. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là PHILOLOGO.
 
198. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  ELISA.
 
199. TÌM KẾM   !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  AQUILA.
 
200. ĐỐ BẠN   !  J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có  T,  O,  M  và  A. Vậy nhân vật cần tìm là : TOMA.


Gb. Nguyễn Thái Hùng