Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 191 - 200

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 3 * 191 - 200

 
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 191. NHÂN VẬT BÍ ẨN  ! J
 
Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật. 
Bạn hãy tìm đó là ai ?
 
RODO     TITO     SUAC     GIOP     LUCA
 
ACNI      ADAM   AMOT     TOMA    ELIA
 
TITO       ISAI      TAMA     LINO     CAIN
 
MINA      ACNI    CAIN      TAMA    ANRE
 
 
SUAC
con của Ông Apraham với bà Cơtura. 
Stk 25,11

 
192.  SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
 
BELEM
XYKHA
GALILE
GONGOTHA
GIERUSALEM
  
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.

TAMA
BETANIA
TOMA 
 
  
193. CÙNG SUY GẪM ! L
  
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ANRE
XANMON
KHANAN
GIOAN
XINVANO
 
Nhân vật tiếp theo sẽ là :
  
               GIACOBE
               AMLIAT
               ABIATHA
               MAHALANEN
 
  
“Nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta
và giữ giao ước của Ta, thì Ta sẽ coi các ngươi
là một vương quốc tư tế, một Dân Thánh”.
Xh 19,5-6.

 
194.  TÌM TÌM  !  L 
 
 Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật phụ nữ trong Kinh Thánh, song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ :    
EVA
SALOME
… …
  
 
195.  THỬ TÀI NHỚ ! L
 
 Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.
 
 CHỒNG                   VỢ
************               ********
AQUILA                   ?
KHANANIA               ?
KHUDA                    ?
ADAM                      ?
DACARIA                 ?
GIUSE                      ?
AMRAM                   ?
 
 
196. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
OHOLIVA
PHEBE
RAKHAP
 
Từ tiếp theo là gì ?
 
SIPRA
GIOKHEVET
NAOMI
BINHA       
 
 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, 
vì đó là điều đẹp long Chúa.”
Cl 3,20

 
197. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L  
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MATTITGIA 
APRAHAM
MAHALANEN
NATHANAEN
GIOSIGIA
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
MANAEN
ACRIPPA 
PHILOLOGO
GIEREMIA
  
 
“Con khôn làm cha vui sướng, Con dại làm mẹ buồn phiền.”
Châm ngôn 10,1

 
198. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
  
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MATTHEU
QUATO
LUKIO
 
     Từ tiếp theo là :
 
ELISA
LOIT
PHAOLO
OVET 
           
                       
199.  TÌM KẾM  ! L
  
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
EUTYKHO
COLAUDIA
GIACOBE
 
Từ tiếp theo là :
 
SALOME
AQUILA
NACSON 
ADAM      
                       
 
 
“Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, 
đừng khinh dễ mẹ con khi người già yếu. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, 
con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.”
Châm ngôn 23,22-23

 
200.  ĐỐ BẠN   !  L

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
MINA  có 2 mẫu tự 
OVET có 2 mẫu tự
AMOT có 4 mẫu tự
PUDE không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
181. CÙNG TÌM ! J 

Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm. RAKHEN, APPHIA, DINA, DERET, MIKHAN, RAKHAP, CANDAKE.
 
182. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có P, U và A. Vậy nhân vật cần tìm là : PUA.
 
183. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   ! J
Những nhân vật này là :
RUT, ANNA, ENGIAKIM,
APRAHAM, LARADO, DORUXILA,
PHILEMON, ACKHELAO,
GIOHOSAPHAT, MOTHUSELAC.
 
184. CÙNG TÌM ! J 
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm. THEOPHYLO, MATTHEU,
SAMUEN, GIOAN, DAVIT, GIACOP, TOMA.
 
185. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
          CHA                          CON
        *********                      *********
DAVIT                        SALOMON (2Sm 12,25)
SET                            ENOT (St 4,26)
MOTHUSELAC          LAMEC (Lc 3,37)
APRAHAM                 ITMAEN (St 16,15)
PONUEN                    ANNA (Lc 2,36)
TIME                          BATIME (Mc 10,46)
ENCANA                    SAMUEN (1Sm 1,20
ANPHE                       GIACOBE (Mc 3,18)
ADO                           XADOC (Mt 1,14)
BOAT                         OVET (Mt 1,5)
 
186.  NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là BATOLOMEO.
 
187. CÙNG TÌM ! L  
BOXO. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là B, D, G, I, L, N, P, R theo mẫu tự Alphabet cách 1. Vậy BOXO không phải là từ tiếp theo.
 
188.  CÙNG TÌM ! J  
SIMY. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là A, B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy SIMY không phải là từ tiếp theo.
 
189. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
DACARIA-ELISABET-GIOAN.
 
190.  TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J  
 SAMUEN.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng